Ozdabiali kubki

Dzieci z klasy 2 „a” SP nr 5 w Krasnymstawie, wraz wychowawcą Małgorzatą Kaniuką-Paradowską, wzięły udział w zajęciach poligraficzno-introligatorskich prowadzonych w Centrum Integracji Społecznej w Krasnymstawie. Uczniowie samodzielnie wykonali na papierze ozdoby, jakie później trafiły na ich ulubione kubki. (k)