Paderewski czeka na dzieci

11 marca Szkoła Podstawowa im. Paderewskiego w Lublinie zaprasza na dzień otwarty. Od 10 rano będzie można przyjść do tej placówki przy ul. Symfonicznej i dowiedzieć się wszystkiego na jej temat.
Dla dzieci przygotowano mnóstwo atrakcji, m.in. zajęcia Klubu Młodego Naukowca, liczne gry i zabawy sportowe, a także gry edukacyjne z wykorzystaniem tabletów itp.
Placówka swoją misję i wyjątkowość definiuje stwierdzeniem: „Fundamentem szkoły jest współpraca nauczycieli, uczniów oraz rodziców w atmosferze zaufania i bezpieczeństwa. Dążymy do równowagi między rozwojem umysłowym, emocjonalnym, artystycznym i fizycznym, wierząc, że harmonia tych obszarów prowadzi do szczęścia, poczucia spełnienia i sensu życia. Uczymy ciekawie i innowacyjnie, kładąc nacisk na kompetencje kluczowe. Pamiętamy, że to zadaniem szkoły jest efektywne nauczanie, a dziecko ma w domu prawo do czasu wolnego i odpoczynku”.
Zajęcia odbywają się w rytmie dostosowanym do uczniów, a nie w tradycyjnym systemie z 45-minutowymi lekcjami. Już od pierwszej klasy uczniowie, biorą udział w warsztatach, wycieczkach, projektach edukacyjnych, codziennie wychodzą na spacery.
Joanna Niećko