Pamiątki Motoru trafiły do Lubelskiego Centrum Dokumentacji Historii Sportu

W ubiegłym tygodniu do działającego od blisko trzech lat przy Instytucie Historii UMCS Lubelskiego Centrum Dokumentacji Historii Sportu trafiła spora liczba gratulatoriów ilustrujących sportowe sukcesy RKS Motor Lublin z okresu od początku lat 60. XX wieku po pierwsza dekadę XXI wieku.
– Stało się tak na podstawie umowy między LCDHS a panią Beatą Czubacką, Prezes LKP Motor Lublin, której wyrażamy gorące podziękowania za gest świadczący zarówno o jej przywiązania do klubu, jak i dużej wrażliwości historycznej i trosce o zachowane eksponaty. Ich los jest w tej chwili bezpieczny i z pewnością niepodzielny zbiór zachowa swoją „motorowską” tożsamość, nie zostanie podzielony, rozczłonkowany itp. – mówi prof. Dariusz Słapek, szef LCDHS. Każdy z przekazanych obiektów został już oczyszczony i sfotografowany tak, aby cenne pamiątki jak najszybciej udostępnić szerokiej publiczności. – Nie chodzi tu wyłącznie o fanów piłki nożnej, bo pamiętać należy, że Motor był niegdyś dużym klubem wielosekcyjnym. Na umieszczonych poniżej fotografiach pokazane zostały same gratulatoria, jak i – na kolejnych zdjęciach – powiększone napisy, często już w złym stanie zachowania, znajdujące się bezpośrednio na pucharach lub na towarzyszących im zawieszkach – podkreśla profesor Słapek.
W sumie w zbiorach LCDHS znalazło się 46 pucharów metalowych, 6 ceramicznych, 8 wykonanych z różnych materiałów talerzy ozdobnych, 8 medali pamiątkowych. Część eksponatów posiada naklejone niewielkie karteczki z numeracją, co dowodzi, że zbiór próbowano kiedyś uporządkować i opisać.
– Najcenniejsze wydają się gratulatoria pochodzące z okresu PRL, wykonywane na ogół na zamówienie przez wyspecjalizowanych rzemieślników. Stąd ich kształty i strona plastyczna daleko odbiegają od pewnych schematów obserwowanych w masowej produkcji pucharów możliwych do kupienia w sklepach sportowych. Innymi słowy, mają one „dusze” i przynajmniej niektóre posiadają pewne walory artystyczne. Gorąco zachęcamy do oglądania lubelskich gratulatoriów, które być może wyzwolą sportową pamięć widzów – dodaje Dariusz Słapek.
Niebawem na stronie LCDHS będzie można zobaczyć także fotografie dyplomów, proporców, medali pamiątkowych i innych podobnych akcesoriów związanych z lubelskim Motorem.
BAS