Pamięć o tych, którzy odeszli

Uczniowie klas I „b” i I „c” z I LO w Krasnymstawie, wraz z opiekunami Anną Kosmowską i Magdaleną Sadowską, odwiedzili cmentarz parafialny, by upamiętnić osoby związane z liceum im. Władysława Jagiełły.

Przed wyjściem na cmentarz uczniowie klasy I „b”, pod okiem nauczycielki Anny Kowalskiej, wykonali stroiki, a przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego ufundowali znicze. Młodzież zapaliła je na grobach byłych dyrektorów, nauczycieli i uczniów I LO, m.in.: Jana Stefańczyka, Mieczysława Krukiewicza, ks. Kulikowskiego, Bronisława Stadnika, Kazimierza Wójtowicza, Zofii Vogelgesang, Ireny Łukaszewskiej, Henryka Petli, Jana Błaszczaka i Franciszka Tchórzewskiego. Pierwszoklasistów szczególnie zainteresowała postać Jana Stefańczyka – fundatora corocznego stypendium przyznawanego najwybitniejszemu absolwentowi liceum im. Władysława Jagiełły. (k)