Pamięci księdza męczennika

W Krasnostawskim Domu Kultury z inicjatywy Środowiskowego Domu Samopomocy w Krasnymstawie we współpracy z dr. Leszkiem Janeczkiem, zorganizowano spotkanie ku czci błogosławionego księdza Zygmunta Pisarskiego z okazji 74. rocznicy jego męczeńskiej śmierci.

W spotkaniu wzięli udział m.in. burmistrz Hanna Mazurkiewicz, przewodniczący rady miasta Edward Kawęcki oraz księża parafii z powiatu krasnostawskiego i słuchacze Uniwersytetu III Wieku. Głównym punktem wydarzenia był wykład dra Leszka Janeczka, który przybliżył zebranym postać ks. Zygmunta Pisarskiego. Pisarski urodził się 24 kwietnia 1902 r. w Krasnymstawie, święcenia kapłańskie otrzymał w 1926 r. W latach 1926-1933 był wikariuszem w Modliborzycach i Soli koło Biłgoraja, proboszczem w Zamchu, Trzęsinach i Perespie, a od 1933 r. przez 10 lat proboszczem w Gdeszynie. W czasie wojny został wyrzucony z kościoła, który zamieniono na cerkiew prawosławną, a nabożeństwa odprawiał na plebanii i mimo różnych sugestii nie opuścił parafii w najcięższych chwilach. 30 stycznia 1943 r. do Gdeszyna wpadli Niemcy w poszukiwaniu komunistów. Księdza wyprowadzono przed plebanię i skonfrontowano z grupą około 30 mężczyzn, żądając by spośród nich wskazał komunistów. Odmówił. Nie pomogły bicia i groźby. Wszystkich wyprowadzono za wieś, na łąkę, a gdy tam znowu odmówił wskazania komunistów, został zastrzelony, razem z tymi, od których wiele wycierpiał, a których nie wydał i za których oddał życie. Został beatyfikowany 13 czerwca 1999 r. przez papieża Jana Pawła II w Warszawie. W drugiej części spotkania wystąpił zespół Apostolika działający przy parafii św. Franciszka Ksawerego w Krasnymstawie pod kierunkiem Lucjana Chruściela. (k)