Pani konserwator na emeryturze

Stanisława Rudnik, długoletnia kierownik chełmskiej delegatury Wojewódzkiego Konserwatora Ochrony Zabytków w Lublinie, przeszła na emeryturę. Uroczyste pożegnanie nastąpiło podczas ostatniej sesji rady miasta.

Odchodzącą na emeryturę Stanisławę Rudnik pożegnali prezydent Agata Fisz i przewodniczący rady miasta Zygmunt Gardziński. Były kwiaty i życzenia. – Decyzje konserwatorskie są na ogół niepopularne, ale to jak dziś wyglądają kamienice w mieście, ulice, inne obiekty, to duża zasługa Stanisławy Rudnik. Możemy być dumni z naszego wspólnego dziedzictwa – powiedział przewodniczący Gardziński.
Stanisława Rudnik odeszła na emeryturę z 30 marca br. Nie wiadomo jeszcze kto zastąpi ją na stanowisku kierownika chełmskiej delegatury Wojewódzkiego Konserwatora Ochrony Zabytków w Lublinie. (ptr)