Państwo w czasach zmian

726 badaczy z 85 ośrodków naukowych, z czego 30 uczestników reprezentuje jednostki zagraniczne, weźmie udział w IV Ogólnopolski Kongres Politologii, który odbędzie się w dniach 18-20 września br. na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Udział w rozpoczęciu wydarzenia zapowiedział wicepremier Jarosław Gowin, minister nauki i szkolnictwa wyższego.


Wykład inaugurujący Kongres wygłosi prof. Stefano Guzzini, wybitny politolog niemiecko-francuskiego pochodzenia, specjalizujący się w teorii stosunków międzynarodowych. Podczas otwarcia głos zabierze także prof. Ilter Turan, prezydent International Political Science Association w latach 2016-2018.

Tegoroczne obchody 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości znalazły odzwierciedlenie także w programie wydarzenia, w postaci dwóch sesji plenarnych otwierających obrady. Pierwsza z nich nosi tytuł: „Państwo w czasach zmiany”, a druga: „100 lat państwowości Polski Odrodzonej. Bilans historycznego doświadczenia”. Istotnym elementem Kongresu będzie sesja „Polityka zagraniczna Polski – racja stanu, cele, strategia 20 września, z udziałem m.in. Jacka Czaputowicza, ministra spraw zagranicznych oraz Krzysztof Szczerskiego, szefa Gabinetu Prezydenta RP.

Dla chcących przysługiwać się obradom – wstęp wolny.

Jubileusz Wydziału Politologii

W 2018 roku Wydział Politologii UMCS obchodzi jubileusz 25-lecia istnienia. Z tej okazji w ramach Kongresu 19 września odbędzie się uroczyste posiedzenie Rady Wydziału, podczas którego współpracownikom i przyjaciołom zostaną wręczone Medale Amicis Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Medale 25-lecia Wydziału oraz tytuły Zasłużonego Profesora.

100 lat niepodległości

Wydarzenie łączy się z prezentacją publikacji „Polska. Eseje o stuleciu”, związanej z obchodzoną setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. Składa się ona z pięciu rozdziałów poświęconych polskiej historii i państwu, gospodarce, społeczeństwu, nauce i kulturze. Słowem wstępnym publikację opatrzył prof. Michał Kleiber. Autorami esejów są polscy uczeni związani z największymi ośrodkami naukowymi w kraju, m.in. Marek Belka, Adam D. Rotfeld, Andrzej Chwalba, Andrzej Friszke, Jan Miodek, Krystyna Skarżyńska, Janusz H. Skalski, Witold M. Orłowski, Ryszard Bugaj czy Stanisław Michałowski. Publikacja zawiera rozważania na temat kształtowania się i rozwoju najważniejszych dziedzin życia polskiego narodu, skomplikowanej i trudnej historii Polski, jej suwerenności i transformacji dziejowej, relacji i tożsamości społecznych, religii, oświaty, zdrowia, literatury i kultury. MG

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here