Papieskie Dni w „papieskiej” parafii

33. rocznica pielgrzymki Jana Pawła II, podczas której odwiedził Lublin, stała się okazją dla wiernych z parafii pw. św. Rodziny na Czubach do zorganizowania Dni Papieskich, które trwają od 6 do 8 czerwca br.


W minioną niedzielę homilie na mszach św. głosił ks. prof. Mirosław Wróbel, a wieczorem zorganizowano koncert papieski. Przypomnijmy, że lubelski kościół pw. Świętej Rodziny, nazywany często papieskim, jest jedną z bardziej znanych świątyni w archidiecezji lubelskiej ze względu na celebrowaną 9 czerwca 1987 roku przez św. Jana Pawła II mszę św., która była połączona z udzieleniem święceń kapłańskich dla 50 diakonów z całej Polski. Samodzielny ośrodek duszpasterski pw. Św. Rodziny powstał w dzielnicy Czuby wiosną 1982 roku, kiedy to bp Bolesław Pylak zlecił ks. Ryszardowi Jurakowi prowadzenie prac budowlanych i organizowanie pracy ośrodka duszpasterskiego. Do pomocy został skierowany ks. Leszek Kuna.

Murowana kaplica w centrum liczącej wtedy ok 6 tys. wiernych i rozrastającej się wciąż dzielnicy Czuby, została poświęcona przez bpa Zygmunta Kamińskiego 12 grudnia 1982 roku, zaś 22 listopada 1984 roku została tu, na mocy dekretu bpa Bolesława Pylaka, erygowana parafia. W następnych latach stała się ona macierzystą dla parafii MB Różańcowej (1993) i św. Wojciecha (1996).

Budynek plebani został wzniesiony w latach 1985-1986. W latach 1986-1990 został wybudowany nowoczesny kościół według projektu zespołu architektów: Zbigniewa Szeligi, Jacka Bieńkowskiego i Bożeny Szeligi. Realizatorem budowy był ks. Ryszard Jurak. Od kwietnia 1984 roku zakrystią i gospodarstwem domowym oraz katechizacją dzieci zajęły się siostry ze Zgromadzenia Sióstr Rodziny Betańskiej. Kościół wyposażony jest w wysokiej klasy 48-głosowe organy – dar jednej z monachijskich parafii i organy 12-głosowe w kaplicy MBNP, gdzie odbywa się wieczysta adoracja Najświętszego Sakramentu. Parafia pw. Świętej Rodziny liczy obecnie 16 915 wiernych.

Elżbieta Kasprzycka