Parkingi tak, ale bez wycinki drzew

Zwiększenie kwoty na projekty dzielnicowe do 350 tys. oraz do 1,5 mln zł na ogólnomiejskie projekty inwestycyjne to najważniejsze zmiany, jakie czekają nas w najbliższej edycji Budżetu Obywatelskiego. W ramach BO nadal będzie można budować parkingi, ale pod warunkiem, że inwestycja nie będzie wiązała się z wycinką drzew.


Zaproponowane zmiany to efekt trwających od 28 października do 3 grudnia 2019 roku konsultacji społecznych. Podczas nich pojawiły się m.in. głosy o całkowite usunięcie z BO projektów związanych z budową parkingów. Ostatecznie przyjęto, że w nowej edycji budżetu obywatelskiego realizacja inwestycji parkingowych będzie możliwa, o ile nie zakłada wycinki drzew. Mieszkańcy wnosili też o wydzielenie stałej puli na ogólnomiejskie projekty miękkie i o możliwość opiniowanie w internecie projektów przed ich poddaniem pod głosowanie.

– W nowej edycji budżetu obywatelskiego, o ile środki finansowe na to pozwolą, wzorem Warszawy chcemy dodać dla osób zalogowanych możliwość komentowania projektów zgłoszonych w budżecie obywatelskim – zapowiadają urzędnicy. Dodatkowo Biuro Partycypacji Społecznej zostanie zobowiązane do przygotowywania raz na kwartał informacji o stanie realizacji projektów budżetu obywatelskiego.

Nie uwzględniono za to uwag proponujących inny niż istniejący dotychczasowy podział projektów BO. Wciąż będziemy głosować na dwa projekty dzielnicowe i dwa ogólnomiejskie, przy czym więcej środków w tegorocznym jesiennym głosowaniu ma trafić do dzielnic – 9 mln 450 tys. zł.

Zaproponowane zmiany musi przegłosować, na najbliżej sesji, Rada Miasta Lublin. (EM.K.)