Partycypacja i rewitalizacja

Biuro Partycypacji Społecznej i Biuro Rewitalizacji to dwie nowe komórki organizacyjne w lubelskim ratuszu.
– Zmiany organizacyjne są potwierdzeniem znaczenia obszaru partycypacji obywateli w życiu Lublina, jednocześnie upraszczają współpracę z mieszkańcami i organizacjami pozarządowymi w procesach konsultacyjnych – mówi prezydent Lublina Krzysztof Żuk. Dyrektorem Biura Partycypacji Społecznej został Piotr Choroś, odpowiedzialny dotychczas w ratuszu za Budżet Obywatelski.
Biuro Rewitalizacji nie ma jeszcze dyrektora. Zadaniem tej jednostki będzie współpraca z Wydziałem Planowani, a także sprawy inwentaryzacji rzecznych dolin, wąwozów, drzewostanu w parkach miejskich, itp.
CH