Patriotyczny komiks

Fundacja „8kolor” i Krasnostawski Dom Kultury zapraszają na patriotyczne warsztaty komiksowe „Jak Feniks z popiołów”, które odbędą się 14 listopada o godz. 16.00.

Warsztaty przeznaczone są dla dzieci i młodzieży w wieku od 8. do 15. roku życia. – Dzięki zebranym opowieściom i regionalnym archiwom, przybliżą młodym ludziom historię Polski i ich małej ojczyzny – zapowiada Dominik Kleszko z KDK. – W trakcie projektu wykorzystane zostaną nowe technologie oraz powstanie blog, na którym będą ukazywały się opowieści, informacje jak również komiksy i prace wykonane przez młodych twórców podczas warsztatów.

Dzięki temu uzyskamy niepowtarzalne archiwum oraz obraz patriotyzmu widziany przez młodych ludzi – dodaje. Kolejną wartością materialną projektu będzie wystawa prac oraz stworzony do niej katalog, dzięki, którym projekt będzie rozprzestrzeniony w społeczności lokalnej. (k)