Październik miesiącem świadomości raka piersi. Warto się zbadać!

Lek. med. Paweł Bogacz podczas zabiegu usunięcie guza z piersi z marginesem tkanek zdrowych razem ze śródoperacyjną radioterapią

Postęp w diagnostyce oraz personalizacja terapii daje pacjentkom nową nadzieję w walce z rakiem piersi. Październik jest miesiącem poświęconym świadomości tej choroby.

 Według danych Narodowego Instytutu Onkologii w Polsce rocznie diagnozuje się ponad 20 tys. przypadków raka piersi. To alarmująca liczba, która podkreśla potrzebę prowadzenia działań edukacyjnych, badań przesiewowych i rozwoju nowoczesnych terapii.

W powiatach chełmskim, krasnostawskim i włodawskim również podejmuje się wysiłki w zakresie promocji badań przesiewowych i edukacji społecznej, mających na celu zwiększenie świadomości na temat raka piersi.

– Choć diagnoza raka piersi może być przerażająca, to postępy w badaniach i leczeniu dają nadzieję na skuteczną walkę z tą chorobą – tłumaczy Paweł Bogacz, chełmianin i lekarz z Kliniki Chirurgii Onkologicznej Uniwersytetu Medycznego w Lubinie. – Ważnym krokiem w walce z rakiem piersi jest także rosnąca świadomość społeczeństwa na temat profilaktyki i znaczenia badań przesiewowych. Dzięki nowoczesnym metodom diagnostycznym możliwe jest wykrycie raka piersi na bardzo wczesnym etapie. Mammografia, ultrasonografia i badania genetyczne umożliwiają lekarzom dokładną analizę struktury komórek nowotworowych, co z kolei pozwala na skierowanie pacjentek na odpowiednie ścieżki leczenia.

A dobrą informacją dla wielu pacjentek jest także fakt, że nie każdy przypadek raka piersi wymaga tradycyjnych form leczenia, takich jak chemioterapia.

– Indywidualne podejście do terapii staje się coraz bardziej popularne, a lekarze coraz częściej decydują się na zastosowanie terapii celowanych, które skupiają się na konkretnych cechach nowotworu – mówi P. Bogacz. – Otwarte rozmowy na temat możliwości diagnostyki oraz nowych metod leczenia raka piersi są kluczowe dla budowania świadomości i wsparcia w społeczności. Razem możemy kroczyć w stronę przyszłości, gdzie walka z rakiem piersi staje się coraz bardziej efektywna i skrojona na miarę indywidualnych potrzeb pacjentek, unikając jednocześnie radykalnych procedur, takich jak amputacja piersi czy uzupełniająca chemioterapia.

W Chełmie bezpłatną, przesiewową mammografię bez skierowania pacjentki w wieku 50-69 lat mogą wykonać w NZOZ „Marmed” przy ul. Obłońskiej 9. Placówka wygrała przetarg w NFZ na realizację tych świadczeń.

Po skierowanie na badania można też, bezpośrednio „z ulicy”, zapisać się do Poradni Onkologicznej przy chełmskim szpitalu. Specjalista skieruje wtedy na bezpłatne badanie mammograficzne lub USG albo zleci wykonanie obydwu, jeżeli uzna, że jest taka konieczność. Warto się badać. (reb)