PCEZ coraz bardziej atrakcyjne

Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej w Świdniku stawia na odnawialne źródła energii. Na terenie szkoły trwa instalacja pompy cieplnej oraz montaż pięciu kolektorów słonecznych.


Pompa i kolektory zostaną zainstalowane w ramach projektu termomodernizacji szkoły.
– Celem tego projektu jest poprawa warunków kształcenia zawodowego. Jest to również odpowiedź na oczekiwania potencjalnych pracodawców jak i uczniów, którzy wybierają naukę w szkołach zawodowych – mówi Waldemar Białowąs, wicestarosta świdnicki odpowiedzialny za sprawy oświaty.

Projekt zakłada poprawę efektywności energetycznej budynku Centrum Kształcenia Praktycznego i obejmuję wymianę instalacji c.o., instalację pompy ciepła oraz montaż instalacji solarnej. Wykonana zostanie również tzw. opaska wokół budynku CKP, a także ocieplenie ścian i remont dachu. Wszystkie te prace mają przełożyć się na oszczędności.

– Koszt tych prac to prawie 3 mln zł, z czego dofinansowanie wynosi nieco ponad 1,9 mln zł, ale termomodernizacja znacznie zredukuje koszty zużycia energii – tłumaczy wicestarosta.

Termomodernizacja to kolejny etap modernizacji, jaką przechodzi PCEZ. Do szkolnych warsztatów trafił już sprzęt do nauki mechaniki lotniczej. Uczniowie mają do dyspozycji dwa dodatkowe śmigłowce Mi-2TR i W3-TR. Pojawiły się też inne pomoce naukowe – tablice dydaktyczne, poszczególne części wyposażenia śmigłowca oraz dokumentacja techniczna. Powstały też ścianki działowe, które podzieliły przestrzeń ogromnej hali na poszczególne pracownie. Nie zapomniano też o łazienkach.

– Nasza szkoła to bez wątpienia jedna z najnowocześniejszych szkół w regionie i jedna w dwóch w Polsce posiadających certyfikat uprawniający do kształcenia i egzaminowania licencjonowanego personelu obsługi technicznej statków powietrznych. Dzięki termomodernizacji oraz doposażeniu i remontom jeszcze bardziej zyskujemy na atrakcyjności – podkreśla Anna Goral, dyrektor PCEZ im. Z. Puławskiego w Świdniku. (w)