Perełka Izbicy!

– Taka inwestycja była Izbicy potrzebna. Dziś co do tego nie mam żadnych wątpliwości – mówi Jerzy Lewczuk, burmistrz Izbicy. A chodzi o Centrum Turystyczno-Edukacyjno-Kulturalne. Zdaniem włodarza miasta i gminy to miejsce będzie tętnić życiem.

– Izbica nie miała swojego ośrodka kultury, dlatego też uznałem, że musimy wybudować centrum kulturalne z prawdziwego zdarzenia – mówi Jerzy Lewczuk, burmistrz miasta i gminy Izbica.

Prace budowlane ruszyły w marcu 2020 roku. Całkowita wartość wykonanych robót wyniosła 5 415 254 zł, z czego 317 742 zł wydano na zakup wyposażenia. Inwestycję samorząd sfinansował z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Izbica dostała 3 880 626 zł. Pozostałą kwotę dołożyła z własnego budżetu.

W pierwszym etapie inwestycji dokonano rozbiórki budynku strażnicy, która ze względu na zły stan techniczny obiektu nie kwalifikowała się do rozbudowy i adaptacji na planowane centrum. – W opracowanej ekspertyzie stwierdzono bardzo wysoki stopień zużycia technicznego budynku. Ze względu na jego wiek, około 90 lat, oraz stan elementów konstrukcyjnych, eksperci budowlani uznali, że przeprowadzenie generalnego remontu i modernizacji wymaga znacznych nakładów finansowych, i ze względów ekonomicznych jest nieopłacalne – podkreśla burmistrz.

– Najwięcej zastrzeżeń budził stan techniczny fundamentów, spowodowanych bardzo niekorzystnymi warunkami gruntowymi, i ścian fundamentowych, ponieważ miało to bezpośredni wpływ na uszkodzenia pozostałych elementów konstrukcyjnych. Dlatego też, zgodnie z wydaną opinią, budowa nowego obiektu, okazała się tańszym rozwiązaniem, niż generalny remont istniejącego. Stopień zużycia budynku był tak duży, że istniała obawa, iż podczas ewentualnych prac remontowych wyjdą dodatkowe kosztowne roboty.

Budynek Centrum jest okazały, ma powierzchnię zabudowy blisko 1 100 m kw., a użytkową aż 1 362 m kw. Posiada dwie kondygnacje z częścią wydzieloną dla potrzeb OSP w Izbicy, garażem na trzy stanowiska i zapleczem. Mieści się w nim główna sala o powierzchni 280 m kw., która może pomieścić ponad 300 osób.

Są też antresola, pomieszczenia na potrzeby gminnej biblioteki, kuchnia, świetlica, sale zajęciowe, pracownie techniczne, pomieszczenia biurowe, kotłownia gazowa i inne. Budynek został wyposażony w instalacje: solarną, mechaniczną instalację nawiewowo-wywiewną, przeciwpożarową, strukturalną, monitoringu, alarmową i klimatyzację. Wykonano zagospodarowanie terenu działki, czyli: ogrodzenie, drogę dojazdową i parkingi. W pobliżu budynku została urządzona zewnętrzna siłownia. Inwestycję ukończono w listopadzie 2021 r.

– Obecnie trwają ostatnie prace kosmetyczne. Cieszę się bardzo, że Centrum powstało, jestem przekonany, że będzie tętniło życiem. Wszyscy mieszkańcy Izbicy, ale również całej gminy, coś dla siebie tam znajdą. To taka nasza perełka. Wierzę w to, że będzie to miejsce spotkań naszej młodzieży. Bardzo liczę na aktywność kół gospodyń wiejskich, których w całej gminie jest już 14. W Centrum stworzyliśmy doskonałe warunki dla KGW – dodaje Jerzy Lewczuk. (ps)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here