Perły wśród książek

Uroczystość wręczenia nagrody im. Olgi Rok

Olga Wójtowicz, bibliotekarka z Filii nr 18 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie, została laureatką tegorocznej edycji nagrody im. Olgi Rok.


To już 8. odsłona konkursu, którego celem jest docenienie i wsparcie rozwoju osobistego wyjątkowych kobiet – bibliotekarek z całej Polski. Nagroda, której laureatami co roku są jedynie dwie osoby – zwyciężczynie w kategoriach „Biblioteka mała” i „Biblioteka duża”, ma nie tylko charakter prestiżowy, ale również finansowy.

Zwycięzcy otrzymują bowiem stypendium w wysokości 5 tys. złotych ze środków funduszu wieczystego, utworzonego w 2012 roku z inicjatywy wnuczki Olgi Rok – Ani, która w ten sposób chciała upamiętnić życie i pracę swojej babci – bibliotekarki z Warszawy.

Wręczenie tegorocznej nagrody odbyło się w miniony wtorek podczas odbywającego się w Łodzi X Kongresu Bibliotek „Różni. Równi. Ważni.” Pani Olga Wójtowicz została doceniona za pasję nie tylko do książek, ale m.in. również za działalność na rzecz przebywających w Lublinie obcokrajowców, dla których bezinteresownie prowadziła kursy języka polskiego.

– Kapituła była pod wielkim wrażeniem pomysłów i działań, zwłaszcza wrażliwości na potrzeby cudzoziemców i przywracania kobietom właściwego miejsca w historii – brzmiało uzasadnienie decyzji o przyznaniu nagrody pracownicy filii nr 18 MBP przy ul. Głębokiej w Lublinie.  (EM.K.)