Petycja mieszkańców Ksawerówki trafiła do szuflady

Petycja z podpisami kilkudziesięciu mieszkańców Ksawerówki w gminie Fajsławice o jak najszybszą przebudowę drogi powiatowej Ksawerówka – Marysin trafiła na biurko starosty krasnostawskiego Andrzeja Leńczuka. Na szybką realizację inwestycji jednak się nie zanosi.

W imieniu mieszkańców Ksawerówki z petycją do starosty udali się przewodnicząca Rady Gminy Fajsławice Anna Kosierb oraz sołtys Ksawerówki Waldemar Wójcik.

– Mieszkańcy wsi Ksawerówka zwracają się z uprzejmą prośbą o zabezpieczenie funduszy i wykonanie w 2023 roku dokumentacji projektowej na drogę powiatową Ksawerówka-Marysin o długości 2,3 km – czytamy w piśmie. – Liczne ubytki w nawierzchni, nierówny przekrój poprzeczny i podłużny oraz brak utwardzonych poboczy powodują, że przejezdność jest bardzo trudna. Drobne remonty bieżące nie są w stanie zapobiec postępującej degradacji nawierzchni drogi. W związku z powyższym prosimy o pozytywne rozpatrzenie naszego wniosku – napisali mieszkańcy.

I choć starostwo chwali się, że w 2023 roku zaplanowało rekordową liczbę inwestycji drogowych na kwotę przekraczającą 60 mln zł, to mieszkańcy Ksawerówki nie mają się co łudzić, że ich petycja zostanie uwzględniona i w tegorocznym budżecie znajdą się relatywnie niewielkie pieniądze potrzebne na przygotowanie dokumentacji inwestycji, nie mówiąc już o samej jej realizacji.

– Na dziś plan budżetowy na rok 2023 nie uwzględnia przedmiotowego zadania – mówi starosta Andrzej Leńczuk. – Jednocześnie pragnę poinformować, że w przypadku zwolnienia środków finansowych zarząd powiatu rozważy możliwość ujęcia postulowanej inwestycji do realizacji w przyszłym roku lub w latach następnych – dodaje dyplomatycznie.

Do tematu wrócimy. (kg)