W piątek strajkują nauczyciele

Na najbliższy piątek nauczyciele w całej Polsce planują strajk. Do akcji przyłączyła się też spora część pedagogów z placówek w Chełmie i powiecie chełmskim. W szkołach, które przystąpią do protestu, odbędą się zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.

W piątek, 31 marca, w niemal połowie szkół z Chełma i powiatu chełmskiego odbędzie się akcja strajkowa nauczycieli. W Chełmie przystąpią do niej następujące placówki: PM nr 2, PM nr 5, PM nr 11, PM nr 13, PM nr 14, SP nr 4, SP nr 11, Gimnazjum nr 2, ZSO nr 6, ZSO nr 7, I LO, II LO, IV LO, Zespół Szkół Budowlanych i Geodezyjnych, Zespół Szkół Zawodowych nr 5, Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dorohusku, Zespół Szkół w Dubience, Zespół Szkół w Strachosławiu, Zespół Szkół w Stawie, Zespół Szkół w Okszowie, Gminny Zespół Szkół w Dubience, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Dorohusku, Przedszkole Samorządowe w Dorohusku, Gimnazjum w Rejowcu, Szkoła Podstawowa w Rejowcu, Zespół Szkół w Pawłowie, Zespół Szkół w Krasnem, Zespół Szkół Samorządowych w Rejowcu Fabrycznym, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rejowcu Fabrycznym, Zespół Szkół Publicznych w Wojsławicach Kol., Publiczne Gimnazjum w Żmudzi i Szkoła Podstawowa w Żmudzi z powiatu chełmskiego. Do strajku dołączy również Medyczne Studium Zawodowe. W tych placówkach nie będzie zajęć dydaktycznych, a jedynie opiekuńczo-wychowawcze. Nauczyciele przyjdą do pracy, ale nie staną przy tablicy. W każdej ze szkół odbyło się referendum. Nauczyciele w głosowaniu sami zdecydowali, czy będą strajkować, czy też prowadzić lekcje.
Ewa Suchań prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Chełmie, żali się, że kilku dyrektorów szkół, w których będzie prowadzony strajk, chce utrudnić prowadzenie protestu. – Dyrektor nie może żądać od nauczyciela, by podpisał się na liście osób protestujących lub na liście pedagogów, którzy nie przystąpią do strajku – mówi Ewa Suchań. – Listę osób strajkujących dyrektor placówki uzyska od nas dopiero w dniu protestu. Tak stanowią przepisy.
Nauczyciele będą strajkować, bo nie zgadzają się z wdrażaną przez Prawo i Sprawiedliwość reformą oświaty, zgodnie z którą nastąpi likwidacja gimnazjów i przekształcenie sześcioletnich szkół podstawowych w ośmioletnie. – Chcemy bronić swoich miejsc pracy. Naszym zdaniem reforma pociągnie za sobą zwolnienia w oświacie – przekonuje Ewa Suchań.
Augustyn Okoński, dyrektor Wydziału Oświaty chełmskiego magistratu, zapewnia, że we wszystkich placówkach, w których nauczyciele przystąpią do strajku, każdy uczeń będzie miał zapewnioną opiekę lub będzie mógł uczestniczyć w różnych zajęciach, organizowanych przez dyrektorów.
– Za ich organizację odpowiadają poszczególne szkoły i przedszkola – tłumaczy Okoński. – W przedszkolach będą to zajęcia opiekuńcze. W szkołach podstawowych i gimnazjach – zajęcia: świetlicowe, biblioteczne, sportowe, wyrównawcze, plastyczne, wspólne czytanie książek i oglądanie filmów edukacyjnych. W szkołach ponadgimnazjalnych zaplanowano: lekcje z pedagogiem, i psychologiem szkolnym, warsztaty teatralne, ekranizację lektur szkolnych, zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego z języka angielskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie, geografii i biologii. (ptr)