Co piąty chełmski maturzysta nie zdał

To wynik bardzo zbliżony do tego w kraju i w województwie. Kolejny rok z rzędu zdecydowanie lepiej poradzili sobie uczniowie chełmskich liceów niż techników. A najlepszymi wynikami mogą pochwalić się I i II LO.

W piątek absolwenci szkół ponadgimnazjalnych poznali wyniki matur. W Chełmie, według oficjalnych danych Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, przystąpiło do niej 985 osób. Zdało 768, czyli 78 proc.
Wyniki egzaminu dojrzałości po raz kolejny pokazały, że uczniów liceów ogólnokształcących i techników dzieli przepaść. W przypadku tych pierwszych zdawalność wyniosła 88 proc. W technikach poszło o wiele gorzej – zdało zaledwie 64 proc. abiturientów.
Rekord padł w II LO, gdzie maturę zaliczyło 96,46 proc. uczniów. Niemal identyczny wynik, bo 96,43 proc., osiągnęli abiturienci w I LO.
– Taka zdawalność to dla nas wielka motywacja do dalszej pracy – przyznaje Marta Klasura, dyrektor II LO. – Przy tym dla nas ważna jest nie tylko sama zdawalność, ale też poszczególne wyniki, jakie osiągają nasi uczniowie. A w tym roku mamy wyjątkowo wiele osób, które uzyskały 100 procent z matury z matematyki, angielskiego czy chemii – dodaje dyrektor.
A tak przedstawiają się średnie wyniki matur z poszczególnych przedmiotów w chełmskich szkołach: przedmioty obowiązkowe: j. polski – 56 proc., matematyka – 53 proc., j. angielski – 66 proc; przedmioty dodatkowe: j. polski – 38 proc., matematyka – 32 proc., j. angielski – 54 proc., j. niemiecki – 56 proc., j. rosyjski – 40 proc., biologia – 42 proc., chemia – 43 proc., fizyka – 38 proc., geografia – 28 proc., historia – 28 proc., informatyka – 26 proc., wiedza o społeczeństwie – 25 proc. (mg)

Wyniki egzaminu maturalnego 2017 w Chełmie

1. II LO – zdało 96,46 proc. (191 ze 198)
2. I LO – zdało 96,43 proc. (189 ze 196)
3. IV LO – zdało 88,31 proc. (68 z 77)
4. Technikum w ZST – zdało 84,40 proc. (92 ze 109)
5. III LO w Chełmie – zdało 83,33 proc. (65 z 78)
6. Technikum w ZSE – zdało 79,52 proc. (66 z 83)
7. Technikum w ZSBiG – zdało 78,95 proc. (30 z 38)
8. Technikum w ZSZ – zdało 62,12 proc. (41 z 66)
9. Techniku w ZSGiH – zdało 28,09 proc. (25 z 89)