Pięciolatki śpiewały dla ojczyzny

– Serce roście, gdy słucha się przedszkolaków, które z przejęciem i dumą śpiewają patriotyczne pieśni – przyznał dyrektor chełmskiej delegatury Kuratorium Oświaty podczas konkursu „Polska – to moja ojczyzna”, organizowanego w Przedszkolu Miejskim nr 5.

Konkurs ten na stałe wpisał się już w kalendarz przedszkolnych imprez. Jego tegoroczna, piętnasta już edycja, była jednak wyjątkowa. Połączona została z jubileuszem 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

W podniosłą atmosferę uczestników konkursu wprowadziły dzieci z grupy „Żabki” z PM nr 5, które przygotowały występ pod kierunkiem nauczycielek Doroty Jankowskiej i Sylwii Reszoty.

Potem oddano głos pięcioletnim uczestnikom konkursu. A byli to: Lidia Opasała z PM nr 5 (nauczycielka: Dorota Jankowska), Kamil Bajkowski z Językowego Przedszkola „W kasztanowym parku” (Anna Łatyńska), Aleksandra Bieńkowska z PM nr 14 (Sylwia Wierzbicka-Mróz), Sebastian Hadam z PM nr 8 (Bożena Komenda), Lena Bokota z Niepublicznego Przedszkola „Arka” (Elżbieta Stanik), Oliwia Kwaśniewska z ZS-P nr 3 (Alicja Kowalik), Aleksandra Wojciszek z PM nr 13 (Anna Kanicka), Oliwia Byrkowska z Niepublicznego Przedszkola „Razem”(Alina Panas, Aneta Wawron), Helena Szewczuk z PM nr 12 (Jolanta Popowska), Lilianna Bielak z PM nr 11 (Eleonora Terpiłowska), Aleksandra Sobipan z PM nr 10 (Iwona Japkowska), Karol Mazurek z PM nr 15 (Anna Kaper), Zuzanna Piech z PM nr 2 (Marzanna Piech) i Adam Mucha z PM nr 6 (Elżbieta Nowosad).

W jury konkursu zasiedli: dyrektor chełmskiej delegatury Kuratorium Oświaty w Lublinie Arkadiusz Kwieciński, Joanna Kraczkowska z chełmskiego oddziału Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, st. szer. Michał Dąbrowski – Żołnierz I Batalionu Zmechanizowanego w Chełmie, Marta Pągowska – przewodnicząca rady rodziców w PM nr 5 oraz dyrektor placówki Dorota Hurko.

Wszystkie dzieci otrzymały nagrody. Nie obyło się też bez słodkiego poczęstunku, w tym biało-czerwonego tortu, a także wspólnej zabawy. (mg)