Piekło w czterech ścianach

Codzienne wyzwiska, poniżanie, bicie, gwałty, ograniczanie środków do życia – dane lubelskiej i świdnickiej policji dotyczące skali przemocy domowej szokują. – To nie jest tak, że przemoc rodzi się głównie w środowiskach patologicznych. Równie często dochodzi do przemocy „w białych kołnierzykach”. Bo przemoc rodzi się tam, gdzie istnieje dysproporcja siły (psychicznej, ekonomicznej, fizycznej itp.) – mówi ks. Piotr Sagan, kierownik Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.


Barier przemocy nie stawiają ani status społeczny, ani wykształcenie, ani wykonywany zawód, ani wiek. Przemoc, gdy się pojawia, praktycznie nigdy nie ustaje, jeśli ofiara nie zacznie szukać pomocy na zewnątrz swojej rodziny. Tylko w tym roku lubelscy policjanci założyli 368 „Niebieskich kart” dla dotkniętych przemocą 324 kobiet, 38 mężczyzn, 42 małoletnich. W Świdniku tym programem objęto od początku roku już 67 rodzin, w których przemoc dotknęła 54 kobiety, 17 mężczyzn, 2 małoletnich.

– Realizowana w Polsce procedura „Niebieskie Karty” obejmuje ogół czynności podejmowanych i realizowanych przez przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty i ochrony zdrowia, w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie. Tak więc Policja jest jednym z pięciu podmiotów zobowiązanych do podejmowania działań w tym zakresie. Podmioty te realizują procedurę w oparciu o zasadę współpracy – wyjaśnia podk. Anna Komola z Zespołu Komunikacji Społecznej Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. – Do uruchomienia procedury „Niebieskie Karty” nie jest potrzebna zgoda osoby dotkniętej przemocą.

Analiza statystyk policyjnych z ostatnich lat daje nadzieję, że Niebieskie Karty, telefony zaufania, aplikacje internetowe, ośrodki interwencji kryzysowej, ograniczają skalę tego przerażającego zjawiska. Najczęściej dochodzi do przemocy psychicznej, w obu naszych miastach tylko w tym roku zanotowano 354 takich przypadków. W ubiegłym roku było ich aż 1423. Każdy z nich oznacza ciągłe poniżanie, deprecjonowanie, wyśmiewanie, wyzwiska, „ty szmato”, „ty gnoju” itp. W wielu przypadkach trwa do późnej starości.

Przemoc fizyczna pojawia się niewiele rzadziej. Bicie pasem, krzesłem, tłuczkiem, pięściami, kopniaki, szarpanie za włosy, przypalanie papierosami, żelazkiem. W tym roku dotknęła 340 mieszkańców i mieszkanek Lublina i Świdnika. Ponadto w Lublinie zanotowano 6 gwałtów w rodzinach, w Świdniku – jeden. I jak na razie jeden przypadek przemocy ekonomicznej w Lublinie. Ale w skali roku wszystkich rodzajów przemocy jest znacznie więcej. W ubiegłym roku Policja lubelska zatrzymała 587 podejrzanych o stosowanie przemocy, a świdniccy funkcjonariusze 92 takie osoby.

W najbardziej ekstremalnych sytuacjach ofiarom przemocy oferuje się pomoc w specjalistycznych ośrodkach takich jak wspomniany Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie przy ul. Chmielewskiego 9 lub Centrum Interwencji Kryzysowej przy ul. Probostwo 6A. Stowarzyszenie Agape na ul. Bernardyńskiej, czy Bona Fides przy ul. Niecałej, MOPR itp.

– Osoby dotknięte przemocą trafiają do nas na okres 3 miesięcy. W tym czasie mają nie tylko wikt i opierunek, ale również m.in. pomoc psychologa, prawnika, psychiatry, pedagoga. To odpowiedni okres, żeby rozpoznać problem. Potem jeszcze przez 6 miesięcy monitorujemy sytuację naszych podopiecznych – mówi ks. Piotr Sagan, kierownik ośrodka wsparcia przy ul. Chmielewskiego, gdzie jest 25 miejsc dla ofiar przemocy. LT

Trochę statystyk

Przemoc domowa w Lublinie i Świdniku w liczbach

KMP Lublin:

Liczba wypełnionych formularzy „Niebieska Karta”:

2018 r. – 1505, 2019 r. – 1237, I-V 2020 r. – 368

Liczba osób, wobec których istnieje podejrzenie, że są dotknięte przemocą w rodzinie:

2018 r. – 1732, w tym 1306 kobiet, 210 mężczyzn i 216 małoletnich

2019 r. – 1354, w tym 1083 kobiety, 161 mężczyzn i 110 małoletnich

I-V 2020 r. – 404, w tym 324 kobiety, 38 mężczyzn i 42 małoletnich

Liczba osób, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie:

2018 r. – 1511, w tym 151 kobiet, 1356 mężczyzn i 4 małoletnich

2019 r. – 1242, w tym 116 kobiet, 1120 mężczyzn i 6 małoletnich

I-V 2020 r. – 372, w tym 40 kobiet, 331 mężczyzn i 1 małoletni

Rodzaje przemocy:

2018 r. – 1227 fizyczna, 26 seksualna, 17 ekonomiczna, 1431 psychiczna

2019 r. – 963 fizyczna, 15 seksualna, 15 ekonomiczna, 1213 psychiczna

I-V 2020 r. – 290 fizyczna, 6 seksualna, 1 ekonomiczna, 358 psychiczna

KPP Świdnik:

Liczba wypełnionych formularzy „Niebieska Karta”:

2018 r. – 219, 2019 r. – 220, I-V 2020 r. – 67

Liczba osób, wobec których istnieje podejrzenie, że są dotknięte przemocą w rodzinie:

2018 r. – 257, w tym 185 kobiet, 35 mężczyzn i 37 małoletnich

2019 r. – 245, w tym 195 kobiet, 29 mężczyzn i 21 małoletnich

I-V 2020 r. – 73, w tym 54 kobiety, 17 mężczyzn i 2 małoletnich

Liczba osób, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie:

2018 r. – 219, w tym 27 kobiet, 192 mężczyzn i 0 małoletnich

2019 r. – 223, w tym 33 kobiety, 188 mężczyzn i 2 małoletnich

I-V 2020 r. – 67, w tym 5 kobiet, 61 mężczyzn i 1 małoletni

Rodzaje przemocy:

2018 r. – 147 fizyczna, 32 seksualna, 0 ekonomiczna, 203 psychiczna

2019 r. – 151 fizyczna, 0 seksualna, 0 ekonomiczna, 210 psychiczna

I-V 2020 r. – 50 fizyczna, 1 seksualna, 0 ekonomiczna, 64 psychiczna

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here