Piękna procesja palmowa w Żółkiewce

Mieszkańcy gminy Żółkiewka wzięli udział w uroczystej mszy i procesji zorganizowanej podczas Niedzieli Palmowej.

Świętowanie rozpoczęto przy pomniku w Żółkiewce, gdzie zgromadzili się parafianie: osoby starsze, dorośli i dzieci. Uroczystego poświęcenia palm dokonał ksiądz proboszcz Marian Wiech, po czym w uformowanej procesji wszyscy ruszyli do kościoła pw. Świętego Wawrzyńca w Żółkiewce. (k)