Piękny sukces Nikoli

Nikola Styś z pracowni plastycznej Color Wheel Młodzieżowego Domu Kultury w Chełmie została laureatką pierwszej nagrody w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym „Nadwieprzańskie koloryty – dolina ptasiej ostoi” – Milejów 2020 – w kategorii szkoły średnie.


Nikola ma 16 lat, jest uczennicą II klasy Liceum Ogólnokształcącego. Opiekunem artystycznym Nikoli jest artysta plastyk Elżbieta Krzywicka prowadząca pracownię.  (-)