Pieniądze były na wyciągnięcie ręki

Tylko dwa samorządy z powiatu włodawskiego otrzymały dofinansowanie do budowy Otwartych Stref Aktywności (OSA). Nowoczesne place zabaw z siłowniami zewnętrznymi powstaną w gminach Wola Uhruska i Hańsk. Pozostałe samorządy nie były zainteresowane pozyskaniem tych środków.

Program cieszył się olbrzymim zainteresowaniem. Do Ministerstwa Sportu i Turystyki wpłynęło 1416 wniosków, z czego pozytywnie zaopiniowano 792 na łączną kwotę ponad 54 mln zł. Kryterium decydującym o przyznaniu dofinansowania był wskaźnik zamożności gminy. – Dzięki temu mamy pewność, że wsparcie trafi tam, gdzie jest najbardziej potrzebne. Aż 78% pozytywnie rozpatrzonych wniosków pochodzi z obszarów wiejskich – podkreśla Minister Sportu i Turystki, Witold Bańka. Otwarte Strefy Aktywności (OSA) będą ogólnodostępnymi plenerowymi miejscami sportu, rekreacji i odpoczynku, w skład których wejdą: urządzenia siłowni zewnętrznej, sprawnościowy plac zabaw dla dzieci, strefa relaksu i gier, zagospodarowanie zieleni.

Mają sprzyjać integracji społecznej i być skierowane do różnych grup wiekowych. – Serdecznie gratuluję mieszkańcom i władzom Woli Uhruskiej i Hańska pozyskania środków z tego programu – mówi Mariusz Zańko, radny Rady Powiatu we Włodawie. – Bardzo żałuję, że powiat nie podjął mojej inicjatywy i nie zawnioskował o taki obiekt obok Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej we Włodawie. Dziwię się również, że tych pieniędzy nie chciało miasto Włodawa. Nowe place zabaw i siłownia „street workout” są bardzo potrzebne. Lepiej realizować inwestycje z dofinansowaniem, niż pokrywać wszystko ze środków własnych – dodaje Zańko.

49900 zł z OSA pozyskała gmina Hańsk, która za 100 tys. zł wybuduje przy świetlicy w Kulczynie rozbudowaną siłownię zewnętrzną, plac zabaw oraz strefę relaksu. – Cieszymy się bardzo, że udało się pozyskać te środki, bo dzięki nim Kulczyn bardzo zyska na atrakcyjności jako miejsce do życia – mówi wójt Marek Kopieniak. Sąsiednia Wola Uhruska na podobny cel zdobyła 29100 zł. Jeszcze nie wiadomo, gdzie będzie zlokalizowana tamtejsza instalacja. (bm)