Pieniądze na aktywizację

PUP w Chełmie dostał dodatkowe ponad 200 tys. zł. Za te pieniądze uda się zorganizować staże i prace interwencyjne dla kilkudziesięciu osób w wieku 30-50 lat oraz będących w trudnej sytuacji na rynku pracy.

 

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przeznaczyło na ten cel dokładnie 247,4 tys. zł. Decyzja przyszła w ubiegłym tygodniu. Urzędnicy się cieszą, bo z uruchomionych dwóch rezerw 217,9 tys. zł przeznaczą na aktywizację 43 bezrobotnych z miasta i powiatu (na organizację staży, prac interwencyjnych i bony zasiedleniowe) oraz 29,5 tys. zł na prace interwencyjne i staże dla 12 osób w wieku od 30-50 lat.
– W ramach projektu „Nowy start – lepsze jutro” posiadamy też środki na doposażenie 14 stanowisk pracy. Prowadzimy również nabór na bezpłatne szkolenia grupowe: operator żurawia przenośnego HDS, operator wózka jezdniowego, a na wniosek osoby bezrobotnej realizowane są szkolenia nadające kwalifikacje zawodowe lub określone kompetencje. Jeśli dana osoba spełnia warunek udziału w projekcie i posiada zapewnienie od pracodawcy o zatrudnieniu po odbyciu szkolenia, może ubiegać się o skierowanie i sfinansowanie jego kosztów. W dalszym ciągu prowadzimy też nabór wniosków o finansowanie kosztów studiów podyplomowych dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy. Są też środki dla młodych do 30. roku życia na 22 bony zasiedleniowe oraz na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej dla 10 osób – wylicza Jolanta Krop, dyrektor PUP w Chełmie.
Do wyczerpania środków z rezerwy Krajowego Funduszu Pracy przyjmowane są wnioski o całkowite lub częściowe finansowanie kształcenia pracowników i pracodawców – szczególnie osób niepełnosprawnych lub z branży usług opiekuńczych i transportowej. Szczegółowe formy i warunki dofinansowań z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (w tym nowych miejsc pracy) omówione zostaną podczas konferencji z pracodawcami (7 października). (pc)