Pieniądze na rozwój wsi

W Starostwie Powiatowym w Krasnymstawie zorganizowano zebranie w sprawie konkursu skierowanego do partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Uczestniczyli w nim wójtowie: Janusz Pędzisz z Fajsławic i Jacek Lis z Żółkiewki, gminni koordynatorzy Kół Gospodyń Wiejskich, a także same przedstawicielki KGW.

Spotkanie otworzył wicestarosta Marek Nowosadzki, który w imieniu starosty Andrzeja Leńczuka, zarządu powiatu i swoim przekazał życzenia noworoczne, a także zachęcił do korzystania z możliwości rozwoju, jakie otwiera współpraca z Krajową Siecią Obszarów Wiejskich.

Następnie głos zabrał przedstawiciel inicjatora spotkania – departamentu rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich urzędu marszałkowskiego województwa lubelskiego. Agnieszka Siwek opowiedziała o niuansach dotyczących możliwości rejestracji Kół Gospodyń Wiejskich, jako partnerów KSOW, zakresu tematycznego składanych wniosków, a także samego konkursu na realizację operacji, na które łącznie przeznaczono 810 tys. zł.

Wnioski o dotację np. na szkolenia i działania na rzecz tworzenia sieci kontaktów dla Lokalnych Grup Działania (LGD), organizację i udział w targach, wystawach, promocji polskiej wsi w kraju i za granicą, aktywizację mieszkańców wsi (w szczególności osób starszych, młodzieży, niepełnosprawnych), Koła czy gminy mogą składać do 17 stycznia. Formularz rejestracyjny dostępny jest na stronie internetowej www.ksow.pl. (k)