Pieniądze na rozwój wsi

W Starostwie Powiatowym w Krasnymstawie zorganizowano zebranie w sprawie konkursu skierowanego do partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Uczestniczyli w nim wójtowie: Janusz Pędzisz z Fajsławic i Jacek Lis z Żółkiewki, gminni koordynatorzy Kół Gospodyń Wiejskich, a także same przedstawicielki KGW.

Spotkanie otworzył wicestarosta Marek Nowosadzki, który w imieniu starosty Andrzeja Leńczuka, zarządu powiatu i swoim przekazał życzenia noworoczne, a także zachęcił do korzystania z możliwości rozwoju, jakie otwiera współpraca z Krajową Siecią Obszarów Wiejskich.

Następnie głos zabrał przedstawiciel inicjatora spotkania – departamentu rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich urzędu marszałkowskiego województwa lubelskiego. Agnieszka Siwek opowiedziała o niuansach dotyczących możliwości rejestracji Kół Gospodyń Wiejskich, jako partnerów KSOW, zakresu tematycznego składanych wniosków, a także samego konkursu na realizację operacji, na które łącznie przeznaczono 810 tys. zł.

Wnioski o dotację np. na szkolenia i działania na rzecz tworzenia sieci kontaktów dla Lokalnych Grup Działania (LGD), organizację i udział w targach, wystawach, promocji polskiej wsi w kraju i za granicą, aktywizację mieszkańców wsi (w szczególności osób starszych, młodzieży, niepełnosprawnych), Koła czy gminy mogą składać do 17 stycznia. Formularz rejestracyjny dostępny jest na stronie internetowej www.ksow.pl. (k)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here