Pierwszaki, nie przedszkolaki

14 listopada był szczególnym dniem dla dzieci z klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 5 w Krasnymstawie. Pierwszoklasiści pozbyli się tytułu przedszkolaków i dzięki złożonemu ślubowaniu oficjalnie zostali uczniami szkoły podstawowej. Uczniowie śpiewali i recytowali wiersze. Po pomyślnym zaliczeniu wszystkich zadań złożyli uroczyste ślubowanie na sztandar szkoły. Następnie dyrektor Justyna Haładyj przy pomocy symbolicznego ołówka pasowała pierwszoklasistów na pełnoprawnych uczniów Piątki. Burmistrz Krasnegostawu Hanna Mazurkiewicz wręczyła dzieciom pamiątkowe dyplomy. (k)