Pierwsze dni otwarte WSEI

Ponad 600 uczniów szkół ponadgimnazjalnych z województwa lubelskiego odwiedziło 15 lutego Wyższą Szkołę Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Młodzież skorzystała z przejażdżki samochodem elektrycznym, sprawdziła, jak rozładować korki w mieście z wykorzystaniem programów komputerowych oraz jak przenieść rzeczywistość do świata cyberprzestrzeni za pomocą skanera 3D.
Było to pierwsze spotkanie z cyklu dni otwartych na tej uczelni. Najpierw uczniowie mogli poznać Wydział Administracji i Ekonomii oraz Wydział Transportu i Informatyki WSEI. Uczestnicy dowiedzieli się, jak założyć i prowadzić własny biznes internetowy, jak zbadać swoje predyspozycje menedżerskie w oparciu o siatkę przywództwa Blake’a i Mouton lub testu M-ASTRA czy potrenować umiejętność zarządzania, prowadząc własne przedsiębiorstwo w formie gry symulacyjnej. Były też prezentacje możliwości wariografu, mikroskopu elektronowego oraz tokarki CNC i trening kreatywności w efektywnym uczeniu się. Ponadto wzięli udział w zajęciach dotyczących współczesnych zagrożeń terrorystycznych, sposobów pozyskiwania informacji od instytucji publicznych oraz bezpieczeństwa danych w cyberprzestrzeni.
Kolejne edycje dni otwartych w WSEI odbędą się 24 lutego (Wydział Pedagogiki i Psychologii) oraz 28 lutego (Wydział Administracji i Ekonomii oraz Wydział Nauk o Zdrowiu). Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie: www.wsei.lublin.pl.MG