Pierzaki Kumowianek

Zespół „Kumowianki” wystawił w Muzeum Wsi Lubelskiej widowisko pt. „Pierzaki kumowskie”. Widzowie byli pod wrażeniem.

 

Wokalistki z zespołu „Kumowianki” z Kumowa Majorackiego niedawno wywalczyły wyróżnienie na VI Międzypowiatowym Festiwalu Zespołów Śpiewaczych w Werbkowicach, a już odnoszą kolejne sukcesy. W Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie wystąpiły w przedstawieniu pt. „Pierzaki kumowskie”, obrazującym dawny zwyczaj darcia pierza przez mieszkanki wsi. „Kumowianki” świetnie wczuły się w rolę, śpiewały pieśni ludowe. Do spektaklu przygotowywały się od miesięcy.
– Dawne obrzędy zanikają, dlatego przygotowałyśmy widowisko – mówi Halina Semczuk, kierownik zespołu „Kumowianki”.
W organizację przedstawienia włączyła się radna Monika Mazur z Sielca.
– Przedstawienie odniosło sukces, a ja cieszę się, że udało się zrealizować ten pomysł i mobilizuje mnie to do szukania kolejnych – mówi Mazur. – Wydarzenie doskonale znosi podziały i promuje gminę. Szczególne podziękowania należą się pracownikom i przyjaciołom Muzeum Wsi Lubelskiej, a także pani Krystynie Prończuk z Sielca, która napisała scenariusz do „Pierzaków”. (mo, fot. UG Lesniowice)