Piesi są najważniejsi

Lubelskie standardy piesze stają się w naszym mieście obowiązującym prawem dla planistów. Prezydent Krzysztof Żuk podpisał w miniony czwartek stosowne zarządzenie.
Miasto ma być dzięki temu bardziej przyjazne dla ludzi. Projektanci dróg, chodników i innych elementów infrastruktury miejskiej muszą już teraz kierować się zapisami tego dokumentu.
Lublin jest jednym z pierwszych miast w Polsce, które wdraża w życie takie idee społeczników, oddolnie organizujących nową, lepszą i bezpieczniejszą komunikację pieszą.
– Podpisanie zarządzenia to efekt budowania współpracy między partnerami społecznymi a miastem. Mówimy o ciągłym procesie, stąd Lubelskie standardy piesze pozostają dokumentem otwartym na nowe propozycje – mówił prezydent Lublina Krzysztof Żuk.
Przypomnijmy, w ubiegłym roku opracowano kierunki rozwoju ruchu pieszego w naszym mieście. Dokument powstał w wyniku szerokich konsultacji społecznych. Pracowali nad nim członkowie Fundacji „Miasto dla Ludzi – tu obok”, organizacji „Pieszy Lublin” i planiści z firmy TransEko.

– Ten dzień to zamknięcie trzech lat starań. Zaczęło się od społecznikowskiej idei i w następstwie „reakcji łańcuchowej” skończyło się profesjonalną dokumentacją firmy TransEko – podsumowuje sukces projektu Marcin Skrzypek z Rady Kultury Przestrzeni, która jest ciałem doradczym prezydenta.
Już wcześniej, zgodnie z ideą Lubelskich standardów pieszych, wykonano nowe przejścia dla pieszych (przy ul. Bajkowskiego i Centrum Kultury) jak również wstawiono duże płyty chodnikowe przy al. Tysiąclecia.
BCH