Piknik Rodzinny w Zawadówce

(4 sierpnia) Mieszkańcy Zawadówki spotkali się na pikniku rodzinnym, którego celem była integracja.

Zabawa była udana, co jest także zasługą sponsorów. Byli nimi: wójt gminy Chełm, starosta powiatu chełmskiego, dyrektor WORD w Chełmie, Marta i Jacek Borsuk, Agnieszka i Mariusz Ostrowscy, Agnieszka i Krzysztof Nadworscy, Beata i Marcin Grzywna oraz Piotr Lachowski.

Sponsorom i uczestnikom dziękują organizatorzy – radny Marcin Grzywna, sołtys Piort Lachowski oraz CBiK Świetlica w Zawadówce.

(-)