Plac Łuczkowskiego placem budowy

Długo to trwało, ale w końcu formalności sfinalizowano. Na plac Łuczkowskiego wszedł wykonawca, który za prawie 7,5 mln zł przebuduje go. Ma na to ponad rok.

Jesienią 2020 r. ratusz otrzymał 12 mln zł dotacji na rewitalizację placu Doktora Edwarda Łuczkowskiego (wraz z zabytkowymi piwnicami) oraz parku miejskiego. Przetargi na oba zadania wygrała firma LS Complex z Lublina, która złożyła najniższe oferty (w przypadku pl. Łuczkowskiego 5 843 036,67 zł). Ostatecznie jednak firma ta realizuje jedno zadanie – przebudowuje park miejski, bo z wykonania inwestycji na pl. Łuczkowskiego zrezygnowała.

W czerwcu na sesji nadzwyczajnej radni uchwalili na wniosek urzędników zmiany w budżecie, dokładając 1 180 549,25 zł do rewitalizacji pl. Łuczkowskiego. Było to niezbędne, aby miasto mogło podpisać umowę z następnym wykonawcą, który złożył w przetargu ofertę wyższą niż propozycja firmy LS Complex. To Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Jaszczowa (woj. lubelskie), z którym miasto 11 lipca br. podpisało umowę na rewitalizację placu Łuczkowskiego. Firma ta rewitalizuje już budynek dawnej kaplicy św. Mikołaja w Chełmie.

Wykonawca zrewitalizuje plac Łuczkowskiego za 7 445 469,59 zł. Chełmscy urzędnicy mówią, że w pierwszym etapie prac wygrodzona zostanie centralna część placu, w miejscu, gdzie znajdują się zabytkowe piwnice. Tam prowadzone będą prace zabezpieczające oraz demontaż płyt tworzących podłoże.

– Wykonawca poinformował, że będzie realizował swoje prace etapowo, aby jak najmniej utrudniać funkcjonowanie użytkownikom placu – informują w chełmskim ratuszu. – Czas na wykonanie rewitalizacji to czternaście miesięcy licząc od dnia podpisania umowy, tj. 11 lipca 2022 roku.

Zakres robót na pl. Łuczkowskiego obejmuje „zabezpieczenie i remont reliktów piwnic na placu z ich nowym przykryciem, utwardzeniem placu, jego aranżacją i małą architekturą wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”. Wykonany ma być też remont elewacji wejścia do Chełmskich Podziemi Kredowych przy ul. Lubelskiej 55A. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. (mo)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here