Plac Ofiar Getta oznaczony

Tablica z nazwą „Plac Ofiar Getta” wróciła na teren między ulicami Świętoduską, Lubartowską i Wacława Bajkowskiego. W przeszłości znajdował się tam Pomnik Eksterminacji Ludności Żydowskiej.


– Plac Ofiar Getta został ponownie oznakowany. Dziękuję Zarządowi Dróg i Mostów za szybkie działanie – napisał w ubiegłym tygodniu na swoim profilu facebookowym Marek Poznański, menedżer lubelskiego Śródmieścia.

Plac Ofiar Getta znajduje się między ulicami Świętoduską, Lubartowską i Wacława Bajkowskiego. Swoją nazwę otrzymał w latach 80-tych minionego wieku, ale niewielu lublinian ma tego świadomość. Do 2006 roku znajdował się tam Pomnik Eksterminacji Ludności Żydowskiej. – W 2005 roku została zawarta umowa między władzami miasta a spółką Arkady. W wyniku tej umowy miasto odsprzedało teren placu, na którym znajduje się pomnik (…).W 2007 roku pomnik został przeniesiony na róg ulic Radziwiłłowskiej i Niecałej – czytamy na stronie internetowej Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”. GR