Plastycznie o Cudzie nad Wisłą

Znamy laureatów ogólnopolskiego konkursu plastycznego „100-lecie Bitwy Warszawskiej” organizowanego dla młodzieży przez Lubelską Wojewódzką Komendę OHP.


W kategorii ogólnohistorycznej zwyciężyła praca „Kalendarium wojny polsko-bolszewickiej” Juliana Cotacachi z CKiW OHP Szczawnica-Jabłonka, a w części konkursowej dotyczącej bohatera lokalnego pierwsze miejsce zajęła Paulina Kosierkiewicz z Świętokrzyskiej WK OHP, która zaprezentowała Kazimierza Leona Kapela ps. Wróbel.

– Celem konkursu „100-lecie Bitwy Warszawskiej” było poza upamiętnieniem tego doniosłego wydarzenia także rozwijanie i upowszechnianie talentów artystycznych młodzieży OHP, kształtowanie postaw patriotycznych, poczucia świadomości i tożsamości narodowej, upamiętnienie bohaterów i oddanie hołdu pokoleniom, dzięki którym Polska odzyskała niepodległość – dodaje dr Piotr Gawryszczak Wojewódzki Komendant OHP.

W sumie na konkurs nadesłano 262 prace. W ramach kategorii plastycznej komisja oceniła 152 prace plastyczne, w kategorii multimedialnej – 66 prac, a kategorii pisemnej – 44 prace.

Nagrodzone prace można oglądać do 24 sierpnia w holu głównym budynku Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ulicy Spokojnej 4 w Lublinie. BS