Pływanie przy basenie

Firma, która wygrała przetarg na zaprojektowanie i przygotowanie pełnej dokumentacji przebudowy basenu w Krasnymstawie, chciała ułatwić sobie zadanie – ustaliliśmy nieoficjalnie. Złożyła do starostwa informację o zgłoszeniu prac, zamiast wniosku o wydanie pozwolenia na budowę.

Rozbudowa basenu w Krasnymstawie jest realizowana z programu „Polski Ład”. Na tę inwestycję oraz budowę sali sportów walki na stadionie MOSiR miasto dostało dofinansowanie w wysokości 10,8 mln zł. Urzędnicy sądzili, że dołożą 1,2 mln zł i zrealizują całe przedsięwzięcie. Już pierwszy przetarg pokazał, że do inwestycji trzeba sporo dołożyć. Najkorzystniejsza oferta opiewała na około 28 mln zł i burmistrz Robert Kościuk unieważnił przetarg.

Zdecydowano, że zamiast rozbudowy pływalni będzie przebudowa. Miasto ogłosiło kolejny przetarg. Zgłosił się jeden wykonawca, ale zaoferowana cena była znów zdecydowanie wyższa od tej, jaką miasto zapisało w budżecie. Oferent przebudowę pływalni wycenił na 17 018 571 zł, a budowę sali na 3 437 177 zł. Urzędnicy z kolei na sfinansowanie pierwszego z zadań przeznaczyli 10,5 mln zł, a drugiego – 1,5 mln zł. Żeby zrealizować obydwa zadania, miasto musiałoby do nich dołożyć prawie 9 mln zł. Ostatecznie radni miejscy jeszcze w ubiegłym roku dokonali zmian w wieloletniej prognozie finansowej. Miasto brakującą kwotę będzie musiało dołożyć prawdopodobnie z kredytu lub emisji obligacji, ale przetarg został rozstrzygnięty. Generalnym wykonawcą została firma Texom z Krakowa.

Inwestycja jest realizowana metodą „zaprojektuj i wybuduj”. To oznacza, że w pierwszej kolejności wykonawca musiał zlecić opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Tymczasem, jak ustaliliśmy nieoficjalnie, firma, która pracuje nad projektem, chciała ułatwić sobie formalności i złożyć do Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie informację o zgłoszeniu prac budowlanych, a nie wniosek o wydanie pozwolenia na budowę. Urzędnicy starostwa mieli wezwać firmę do zmiany wniosku. Pytanie w tej sprawie zadaliśmy władzom miasta.

Wiceburmistrz Krzysztof Sugalski nie udzielił jednoznacznej odpowiedzi, zapewnił jednak, że działania związane z przebudową basenu przebiegają zgodnie z harmonogramem. – Trwają prace przygotowawcze, a prace budowlane zostaną rozpoczęte w momencie uzyskania przez wykonawcę wymaganych prawem pozwoleń.

Wykonawca zakłada, że część prac będących przedmiotem umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami będzie mógł wykonać na podstawie zgłoszenia odpowiednich robót do właściwego organu – odpowiedział K. Sugalski. Wiceburmistrz nie ujawnił jednak, jakie konkretnie roboty wykonawca zamierza wykonać na podstawie zgłoszenia, a jakie na mocy pozwolenia. (s)