Po co w Krasnymstawie straż miejska?

Takie pytanie zaczęli zadawać krasnostawscy internauci po tym, jak Urząd Miasta Krasnystaw pochwalił się przekazaniem straży miejskiej nowego radiowozu marki Mercedes. – Efektów ich pracy za bardzo nie widać, a ich utrzymanie sporo kosztuje – komentują. Władze miasta są innego zdania.

Kilka tygodni temu odbyły się uroczystości z okazji 30-lecia istnienia w Krasnymstawie straży miejskiej. Robert Kościuk, burmistrz miasta, uhonorował wówczas dyplomami kilku zasłużonych strażników. Odbyło się też przekazanie straży nowego wozu służbowego – Mercedesa Citana. Urząd, po przeprowadzeniu postępowania przetargowego, zapłacił za niego 114 tys. zł i choć zapewnia, że to żadna limuzyna, bo Citan jest bliźniaczym modelem Renault Kangoo i ma porównywalną z nim cenę, marka Mercedes wśród mieszkańców najwyraźniej wzbudziła emocje.

W mieście rozgorzała bowiem dyskusja, czy straż miejska w ogóle w Krasnymstawie jest potrzebna. Tego typu pytania pojawiły się w internecie, ale również dotarły do naszej redakcji. – Ci panowie jedynie wlepiają mandaty za nieprawidłowe parkowanie. Poza tym oni pracują w dni powszednie tylko do osiemnastej, a w soboty do trzynastej – zadzwonił do nas jeden z Czytelników. – Krasnystaw to za małe miasto, by utrzymywać tego typu służby. Przecież mamy policję, to wystarczy – argumentował. Podobnych telefonów odebraliśmy kilka, w zasadzie nikt nie bronił strażników.

Innego zdania są władze Krasnegostawu. Przekonują, że strażnicy mają pełne ręce roboty, która przynosi konkretne efekty, a utrzymanie tej formacji jest niewielką pozycją w budżecie miasta.

– Tylko w 2022 r. miejscy strażnicy odebrali aż 593 różnego rodzaju próśb o interwencję. Dotyczyły one np. zakłóceń porządku publicznego i spokoju (28), zagrożeń w ruchu drogowym (134), ochrony środowiska i gospodarki odpadami (80), zagrożeń życia i zdrowia (22), zagrożeń pożarowych (3), awarii technicznych (40), czy zwierząt (188). Funkcjonariusze wystosowali 22 mandaty karne na łączną kwotę 2000 zł oraz 1010 pouczeń – wylicza Renata Stangryciuk, sekretarz miasta Krasnystaw.

– Koszt utrzymania straży miejskiej w 2022 r. wyniósł 415 tys. zł. Na kwotę tę składają się m.in.: koszty wynagrodzenia funkcjonariuszy, badań okresowych oraz szkoleń kadry, koszty paliwa, napraw i utrzymania samochodu służbowego, koszty pozwoleń oraz licencji niezbędnych do realizacji zadań wydziału – dodaje.

Sekretarz podkreśla, że straż miejska ma wiele zadań i obowiązków. To m.in. ochrona bezpieczeństwa i porządku w miejscach publicznych, czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego, kontrolowanie prawidłowości oznakowania ulic, oświetlenia ulic i posesji, kontrolowanie miejsc przeznaczonych do plakatowania, wydawanie zezwoleń na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną, przygotowanie decyzji na udzielenie zezwoleń na organizację imprez masowych, rejestrowanie zawiadomień o organizacji zgromadzeń i zbiórek publicznych, ochrona imprez i uroczystości, których organizatorem jest rada miasta i burmistrz Krasnegostawu, egzekwowanie obowiązków właścicieli nieruchomości wynikających z przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku czy prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania, a także przydomowych oczyszczalni ścieków. Strażnicy współpracują też ze straż pożarną czy policją.

Straż Miejska w Krasnymstawie zatrudnia czterech strażników. Jacek Policha, komendant, dyżuruje w poniedziałki, czwartki i piątki w godzinach 8.00-15.00, we wtorek od 6 do 14, w środę od 10 do 18, a w sobotę od 8 do 13. Inspektor Romuald Brodzik – w poniedziałki, czwartki i piątki od 7.30 do 15.30, we wtorki od 6 do 14, w środy od 10 do 18, a w soboty od 8 do 13. Inspektor Roman Malessa – w poniedziałki, czwartki i piątki od 7.30 do 15.30, we wtorki od 6 do 14, w środy od 10 do 18, a w soboty od 8 do 13. Młodszy inspektor Bartłomiej Sobuś – w poniedziałki, czwartki i piątki od 7.30 do 15.30, we wtorki od 6 do 14, w środy od 10 do 18, a w soboty od 8 do 13. W soboty po 13 i w niedzielę, straż miejska nie pracuje. (kg)