Po lekcjach do domu, a nie do świetlicy!

Komisja oświaty, kultury i spraw społecznych rady gminy Krasnystaw ma rozstrzygnąć, czy ze Szkoły Podstawowej w Jaślikowie będzie dodatkowy kurs autobusu szkolnego, którym dzieci po skończonych lekcjach mogłyby od razu wrócić do domów. Domagają się tego rodzice, bo nie chcą, by ich pociechy czekały godzinę na świetlicy. Wójt Edyta Gajowiak-Powroźnik tłumaczy, że wożenie pięciorga dzieci dużym autobusem jest nieekonomiczne.

Problem odwożenia dzieci do domów ze Szkoły Podstawowej w Jaślikowie w obecnym roku szkolnym nie jest do końca rozwiązany. Na ostatniej sesji rady gminy Krasnystaw dość szczegółowo na ten temat mówiła radna Agnieszka Błaziak, prezentując stanowisko rodziców dzieci z czterech miejscowości: Stężycy Nadwieprzańskiej, Stężycy Łęczyńskiej, Stężycy Kolonii i Zakręcia.

Rodzice dzieci, które uczą się w szkole w Jaślikowie, chcą, by ich pociechy wracały do domu od razu po lekcjach. Obecnie blisko godzinę czekają na świetlicy aż inne skończą zajęcia i większą grupą wsiadają do szkolnego autobusu, który rozwozi je do domów.

W listopadzie minionego roku wójt gminy Krasnystaw Edyta Gajowiak-Powroźnik ustaliła z rodzicami, że autobus będzie odjeżdżał spod szkoły o 13.35. Postawiła jednak warunek, że rodzice muszą zadeklarować, iż co najmniej 10 dzieci właśnie o tej godzinie będzie wracać szkolnym autobusem do domów. Zgłosiło się jedenaście osób, potem trzy zrezygnowały, ale szybko w ich miejsce znalazło się czworo dzieci. Z kursu miało zatem skorzystać 12 uczniów. W grudniu frekwencja była jednak słaba, dlatego też w styczniu i lutym br. gmina zawiesiła kurs. W marcu jest podobnie.

– Słaba frekwencja wynikała z tego, że dzieci przebywały w izolacji, na kwarantannie, chorowały, a czasami wydłużały się zajęcia. Ponadto grudzień nie był miesiącem miarodajnym, bo nauka w szkole trwała 13 dni, a potem zaczęły się lekcje zdalne. Tych okoliczności nie wzięto pod uwagę – wyjaśniała radna Agnieszka Błaziak. – Nie zmienia to faktu, że 12 dzieci chce wcześniej wrócić do domu, a nie z przymusu zostawać na świetlicy.

Wójt Gajowiak-Powroźnik decyzję o zawieszeniu kursu argumentowała tym, że kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej może uznać taki wydatek za nieuzasadniony, bo z dowozu korzysta garstka dzieci, a godzinę później w tym samym kierunku jest kolejny kurs szkolnego autobusu. – Ogłaszając przetarg na wyłonienie firmy, która będzie dowoziła dzieci do szkoły w Jaślikowie, zapisaliśmy jeden kurs rano i drugi po lekcjach o 14.30. W sumie z autobusu miało korzystać 40 dzieci. Wożenie 5 uczniów dużym autobusem jest nieekonomiczne – podkreśla wójt Gajowiak-Powroźnik.

Zdaniem rodziców dobro dziecka jest jednak najważniejsze. – Każda inna szkoła z terenu gminy ma dwa, a nawet trzy kursy po skończonych lekcjach. Z Siennicy Nadolnej i Krakowskiego Przedmieścia odjeżdżają dwa autobusy o różnych porach. Z Krupego również dwa i dodatkowo bus. W Małochwieju Dużym są trzy odjazdy. Szkoła w Jaślikowie też ma dwa odjazdy, ale jeden w kierunku Krzywego, miejscowości, która znajduje się na terenie gminy Łopiennik Górny. Nie rozumiemy, dlaczego gmina Krasnystaw finansuje dojazdy dla dzieci z innej gminy, a nie może zapewnić dodatkowego kursu dla swoich dzieci, które mieszkają nawet 10 km od szkoły – uzasadniała radna.

Agnieszka Błaziak w imieniu rodziców domagała się przywrócenia kursu autobusu o 13.35 i uwzględnieniu go w kolejnym przetargu na wyłonienie firmy, która będzie świadczyła usługę dowozu dzieci do szkół.

Wójt Gajowiak-Powroźnik na sesji rady gminy zaproponowała, by problemem zajęła się komisja oświaty, kultury i spraw społeczych. – Niech radni tej komisji zweryfikują listę deklarowanych przejazdów z listą obecności i rzeczywistymi odjazdami dzieci. Wtedy zdecydują, czy ten dodatkowy kurs będzie, bo na ten moment dowożenie 3-5 dzieci autobusem dysponującym 50 miejscami w żaden sposób się nie kalkuluje. Komisja oświaty, kultury i spraw społecznych rady gminy jest właściwa do rozstrzygnięcia sprawy – zaznaczyła wójt gminy Krasnystaw.

Posiedzenie komisji, której przewodniczy radny Mirosław Berbeć, zostało wyznaczone na najbliższy wtorek 15 marca. (ps)

1 KOMENTARZ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here