Po lekcjach na huśtawki

Przy innych lubelskich podstawówkach powstaną place zabaw podobne do tego, który już zrealizowano przy Szkole Podstawowej nr 43 przy ul. Śliwińskiego

Przy trzech lubelskich szkołach podstawowych, które powstały dwa lata temu z przekształcenia dotychczasowych gimnazjów, zostaną wybudowane nowe place zabaw. Miasto chce przeznaczyć na ten cel ok. 775 tys. zł


Chodzi o następujące placówki: Szkołę Podstawową nr 5 przy ul. Smyczkowej, Szkołę Podstawową nr 16 przy ul. Poturzyńskiej oraz Szkołę Podstawową nr 33 przy ul. Pogodnej. Wszystkie inwestycje wywalczyli mieszkańcy w ubiegłorocznej edycji budżetu obywatelskiego.

Urząd Miasta Lublin właśnie ogłosił przetarg na wykonanie robót przy szkole na ul. Pogodnej. Otwarcie ofert zainteresowanych wykonawców zaplanowane zostało na 8 sierpnia. Następnie w ciągu trzech miesięcy od podpisania umowy plac zabaw dla SP nr 33 powinien zostać zrealizowany. Zakładany koszt prac budowlanych wynosi ok. 300 000 zł.

Niebawem zostaną ogłoszone kolejne przetargi dla podstawówek zlokalizowanych na Czechowie. W przypadku SP nr 16 koszt robót został również oszacowany na 300 000 zł, ale ich zakres jest szerszy. W tym wypadku bowiem poza placem zabaw ma zostać zrealizowana także budowa siłowni zewnętrznej dla dzieci w wieku szkolnym oraz wymiana części ogrodzenia szkolnego terenu. Tańszy ma być za to plac zabaw zaplanowany przy SP nr 5, jego planowany koszt to 175 000 zł.

Marek Kościuk