Po naukę do Niemiec

Uczniowie ZSP nr 2 w Krasnymstawie, kształcący się w zawodzie technik hotelarstwa, wyjechali na dwutygodniową praktykę zagraniczną, tym razem do Niemiec.

Wyjazd związany jest z programem „Absolwent – pracownik w wymiarze europejskim” realizowanym w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+. – Uczniowie kształcący się w zawodzie technik hotelarstwa odbędą praktykę zawodową w hotelu należącym do niemieckiej sieci Werrapark Heubacher Höhe – informuje Anna Kurzak z ZSP nr 2. – Nasi hotelarze nabędą umiejętności praktyczne w nauczanym zawodzie, podniosą kwalifikacje zawodowe w zakresie obsługi gości hotelowych, a także wzbogacą kompetencje w zakresie znajomości branżowego języka niemieckiego – dodaje. Podczas praktyk młodzież weźmie udział w wycieczce Erfurtu, ma też w planach zwiedzanie innych hoteli o różnej kategoryzacji. – Kolejna grupa uczniów kształcąca się w zawodzie technik organizacji reklamy wyjedzie na praktyki do Niemiec już we wrześniu – zapowiada Kurzak. (k)