Po naukę poza powiat

Tylko nieco ponad 56 procent tegorocznych absolwentów szkół podstawowych i gimnazjów z powiatu krasnostawskiego zamierza kontynuować naukę w jednej ze szkół średnich podległych krasnostawskiemu starostwu. To o ok. 5 procent mniej niż przed rokiem.

Uczniowie całego województwa lubelskiego, a wśród nich także ci mieszkający na terenie powiatu krasnostawskiego, poznali wyniki rekrutacji do szkół średnich. O miejsca w liceach, technikach i szkołach branżowych ubiegali się w tym roku zarówno absolwenci podstawówek, jak i gimnazjów, gdyż w wyniku rządowej reformy systemu oświaty dwa roczniki jednocześnie opuściły szkoły – ostatni rocznik likwidowanych gimnazjów i pierwszy rocznik rozszerzonej do ośmiu klas „podstawówki”.

Łącznie mury wymienionych szkół w powiecie krasnostawskim opuściło 1151 absolwentów. Szkoły średnie, które od lat borykają się z brakiem chętnych do kontynuowania nauki, znalazły się w tym roku w podobnej, a nawet gorszej niż w roku ubiegłym sytuacji. Pomimo podwójnego rocznika naukę w krasnostawskich szkołach średnich we wrześniu tego roku rozpocznie o ok. 5 procent mniej absolwentów tutejszych podstawówek i gimnazjów niż rok temu.

Do pięciu szkół ponadgimnazjalnych w powiecie krasnostawskim trafi 650 uczniów, co stanowi 56,4 procent wszystkich tegorocznych absolwentów podstawówek i gimnazjów. Rok temu do krasnostawskich liceów, techników oraz ZSP w Żółkiewce trafiło blisko 62 procent ówczesnych absolwentów gimnazjów. Widać więc, że młodzi ludzie nadal w sporej części szukają swojej szansy na rozwój i wykształcenie poza granicami powiatu krasnostawskiego.

Największym powodzeniem w tym roku szkolnym cieszył się ZSP nr 2 w Krasnymstawie. Naukę w popularnym „Rolniczaku” po wakacjach rozpocznie co najmniej 208 uczniów. Wzrost zainteresowania odnotowano też w II LO w Krasnymstawie (150 pierwszoklasistów). Mało imponująco wypadł nabór do ZSP nr 1 w Krasnymstawie.

Tu zapisanych jest na chwilę obecną 140 uczniów, jednak dotychczasowa praktyka wskazuje, że do tej szkoły dotrze jeszcze spora grupa z tzw. naboru uzupełniającego. Natomiast w ZSP w Żółkiewce powstaną dwie klasy kształcące w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki. (ik)