Po pomoc do rzecznika

Katarzyna Włodarczyk-Tomczyk została lubelskim Rzecznikiem Funduszy Europejskich. Ma poprawiać zarządzanie środkami unijnymi i ich wdrażanie na szczeblu regionalnym.


Włodarczyk-Tomczyk była dotychczas kierownikiem Oddziału Systemu Realizacji w Departamencie Zarządzania RPO. Nową funkcję objęła po tym, jak w życie weszła nowela ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności, finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, zwana popularnie ustawą wdrożeniową.
Zgodnie z nowymi przepisami Rzecznik Funduszy Europejskich ma dbać o interesy wnioskodawców starających się o dotację oraz beneficjentów realizujących unijne projekty. Dzięki współpracy z instytucjami, które m.in. organizują konkursy i oceniają wnioski, rzecznik ma proponować zmiany w procedurach po to, aby występowanie po dofinansowanie i realizacja projektów oraz wydatkowanie środków europejskich było sprawniejsze.
Rzecznik na co dzień pracuje w siedzibie Departamentu Zarządzania RPO przy ul. Stefczyka 3b w Lublinie. BS