Po raz trzeci zagramy w zielone

Ruszył nabór do trzeciej edycji Zielonego Budżetu Obywatelskiego Lublina. W miejskiej puli do wydania na zieleń jest więcej środków – 2 miliony złotych.


W obu poprzednich edycjach udało się zrealizować 40 projektów. Niemal wszystkie, przedstawione przez mieszkańców zwycięskie propozycje zostały zrealizowane lub są w trakcie realizacji. Z pierwszej edycji Zielonego Budżetu do wykonania został m.in. skwer z placem zabaw przy ulicy Szwoleżerów czy parklet na Lubartowskiej w okolicy ratusza, którego budowę wstrzymano z powodu remontu Krakowskiego Przedmieścia. Mieszkańcy poczekają też na skwer przy ulicy Głuskiej i zagospodarowanie lasku na Porębie – w tym roku pojawi się dokumentacja projektowa, a na Czubach potrzebne będą dodatkowo konsultacje społeczne.

– W pierwszej edycji Zielonego Budżetu Obywatelskiego mieszkańcy zgłosili 107 projektów dotyczących m.in. nasadzeń w pasach drogowych, stworzenia skwerów, łąk kwietnych, ogrodów deszczowych, sadów owocowych, parkletów, rewitalizacji nieużytków czy ustawienia mebli miejskich. Po ocenie formalnej i merytorycznej, do realizacji trafiły 24 projekty – tłumaczy Hanna Pawlikowska, miejski architekt zieleni. – Do drugiej edycji Zielonego Budżetu wpłynęły 74 wnioski. Ocenę formalną przeszło 57 projektów. Eksperci zdecydowali wówczas, że do realizacji przekazanych zostanie 16 wniosków, a dodatkowe 3 wybrano jako wnioski rezerwowe – dodaje.

Czas jest ograniczony

Pomysły do tegorocznej edycji od 4 września do 4 października może zgłosić każdy mieszkaniec Lublina, organizacja pozarządowa czy rada dzielnicy. W tym roku projekty przyjmowane będą wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem formularza na stronie www.zielonybudzet.lublin.eu. – Warto podkreślić, że miasto Lublin jest pierwszym miastem w Polsce dysponującym tego rodzaju budżetem. Mamy możliwość zrealizowania pomysłów mieszkańców, którzy prezentują bardzo ciekawe i niecodzienne rozwiązania i wzbogacają tym samym przestrzeń miasta. Chcę zachęcić wszystkich państwa do zgłoszenia swoich projektów zaznacza Krzysztof Żuk, prezydent Lublina.

W tym roku lublinianie mają do dyspozycji o milion złotych więcej niż do tej pory, a nabór zaczyna się wcześniej, tak, by udało się zdążyć ze wszystkimi nasadzeniami do końca roku. Wszystkie zgłaszane projekty (w wersji opisowej czy gotowego projektu) powinny być realizowane na terenie ogólnodostępnym dla wszystkich mieszkańców. W obliczaniu wartości projektu na pewno pomocny będzie aktualny miejski cennik, umieszczony na stronie internetowej UM Lublin, w którym uszczegółowiono ceny ławek, donic czy poszczególnych nasadzeń, np. ozdobnych krzewów. Tak jak w latach poprzednich, przy wyborze zwycięskich projektów zespół ekspertów będzie brał pod uwagę m.in. udział zieleni, kontekst otoczenia czy funkcjonalność. Projekty można zgłaszać w różnych kategoriach: ochrona zieleni istniejącej, nasadzenia przyuliczne, skwery, rabaty, meble miejskie (w tym parklety), dokumentacja projektowa i inne.

Emilia Kalwińska

W tym roku projekty przedstawione przez mieszkańców oceni zespół Ekspertów w składzie: Kamila Boguszewska, (Politechnika Lubelska, Wydział Architektury, Samodzielna Pracownia Architektoniczna); Ewa Trzaskowska (Katolicki Uniwersytet Lubelski, Katedra Przyrodniczych Podstaw Architektury Krajobrazu); Margot Dudkiewicz (Uniwersytet Przyrodniczy, Katedra Roślin Ozdobnych, Dendrologii i Architektury Krajobrazu); Bartłomiej Kwiatkowski (Politechnika Lubelska, Wydział Budownictwa i Architektury, Katedra Architektury, Urbanistyki i Planowania Przestrzennego); Marcin Skrzypek (inicjator i animator, Forum Kultury Przestrzeni, Członek Rady Kultury Przestrzeni przy Prezydencie Miasta Lublin); Szymon Pietrasiewicz (animator społeczny, pracownik i współpracownik instytucji kultury); Jan Kamiński (Katolicki Uniwersytet Lubelski, członek Rady Kultury Przestrzeni).