Po trzech latach idą w świat

26 kwietnia na uroczystych galach w szkołach ponadgimnazjalnych żegnano tegorocznych maturzystów. Nie inaczej było w przypadku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie.

Część oficjalną szkolnych uroczystości rozpoczęto od krótkich wystąpień. Najpierw dyrektor ZSP nr 1 Wojciech Maślona życzył absolwentom konsekwencji w realizowaniu wyznaczonych sobie celów i marzeń. Podziękował także za czteroletnią współpracę i zachęcił do odwiedzania szkoły w przyszłości. Następnie głos zabrał Marek Nowosadzki – wicestarosta krasnostawski, który w imieniu swoim i starosty Andrzeja Leńczuka życzył maturzystom sukcesów na zbliżających się egzaminach i powodzenia w dalszej drodze życiowej.

W krótkiej przemowie nie zabrakło podziękowań dla kadry pedagogicznej za trud włożony w przekazywanie wiedzy i wychowanie. Kolejnym punktem uroczystości było uhonorowanie wyróżniających się uczniów nagrodami ufundowanymi przez zarząd powiatu krasnostawskiego i Radę Rodziców w ZSP nr 1.

Nagrody za bardzo dobre i dobre wyniki w nauce oraz wzorowe zachowanie wręczyli: Marek Nowosadzki, dyrekcja szkoły oraz wychowawcy klas maturalnych: Bożena Cieszko-Pankiewicz i Monika Kowalik-Żebrowska. Nagrody Starosty otrzymali: Klaudia Mazurek i Ireneusz Mazurek. Nagrody Dyrektora Szkoły odebrali: Magdalena Demczuk, Konrad Sierpina, Przemysław Solan, Sebastian Staszak i Krystian Dubiel. Małgorzata Jędruszczak wręczyła uczestnikom praktyk w Hiszpanii certyfikaty ich ukończenia i znajomości języka hiszpańskiego.

Otrzymali je: Iwona Król i Przemysław Solan. Następnie Marcin Łukaszczyk i pani Małgorzata Gadomska-Matycz honorowali wyróżniających się absolwentów upominkami i dyplomami za osiągnięcia sportowe w czasie ich czteroletniej nauki w szkole. Nagrodzeni zostali: Dominika Chmiel, Iwona Król, Grzegorz Dąbek, Sebastian Staszak, Łukasz Grabczak, Krystian Dubiel, Damian Jaślikowski, Kamil Zacharzyński. Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego – Katarzyna Oleszczuk i Tomasz Bożko, podziękowali za owocną współpracę Konradowi Sierpinie, który twórczo i z zaangażowaniem realizował zadania wyznaczone przez członków samorządu.

Agata Sadlak-Skrzypek podziękowała uczennicom technikum w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych – Patrycji Kapelusznej i Aleksandrze Furgale za współtworzenie bloga kulinarnego szkoły. Na zakończenie uczniowie młodszych klas pożegnali swoich starszych kolegów prezentując część artystyczną pod hasłem „do widzenia przyjaciele…”. Maturzyści mieli okazję wysłuchać piosenek w wykonaniu Kamili Gleń, a także Pauliny Kostrzanowskiej, której grą na gitarze akompaniowała Natalia Ujma.

Refleksje o życiu i ciepłe słowa w formie życzeń skierowali do absolwentów: Mateusz Czwórnóg, Weronika Potębska, Paulina Korowaj, Kinga Prościńska, Magdalena Demczuk oraz Krystian Pokora. Oprawę muzyczną i prezentację ukazującą najciekawsze fotografie żegnających się ze szkołą maturzystów przygotował Wojciech Gwarda. (k)