Po tysiącu dla utalentowanych

Część wyróżnionych stypendystów pozuje do pamiątkowego zdjęcia tuż po tym, jak odebrali dyplomy od wicemarszałka Krzysztofa Grabczuka

Już po raz piętnasty Zarząd Województwa Lubelskiego przyznał stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami. W tym roku nagrodami o łącznej wartości prawie 145 tysięcy złotych wyróżniono 142 osoby, w tym 56 z Lublina i Świdnika.


– W imieniu własnym, marszałka Sławomira Sosnowskiego i całego Zarządu Województwa Lubelskiego chciałem pogratulować wam, drogie dzieci, młodzieży, i mamy kilku starszych stypendystów, talentu. Życzę, byście ten talent rozbudzali, rozbudowywali i byście czerpali z tego, co jest dzisiaj jest pasją waszego życia i dodatkowym zajęciem, by to było zawsze coś, co was przyciąga, co daje wam wielką radość, z czego potraficie się cieszyć, czym potraficie się dzielić – mówił podczas uroczystego wręczenie dyplomów stypendialnych w sali widowiskowej Teatru im. Juliusza Osterwy w Lublinie Krzysztof Grabczuk, wicemarszałek województwa lubelskiego. – Pamiętajcie! Kultura jest dzisiaj wielką wartością. Ludzie, którzy uczestniczą w życiu kulturalnym, z jednej strony mają dużą pokorę do życia, z drugiej dystans do otaczającej rzeczywistości. Bardziej rozumieją kulturę innych, potrafią być bardziej tolerancyjni – dodał wicemarszałek Grabczuk.
Stypendia przyznano w pięciu dziedzinach. Najwięcej nagród, aż 71, trafiło do muzyków. KB

Nasi stypendyści

plastyka: Katarzyna Banasiak, Patrycja Gogłoza i Bartosz Kuropiejski (Zespół Szkół Plastycznych), Jan Chorągiewicz i Michał Szymaniak (Dzielnicowy Dom Kultury „Węglin”), Amelia Filozof, Julia Jaworska, Wiktoria Rzążewska i Dorota Smalec (Młodzieżowy Dom Kultury „Pod Akacją”), Julia Czachór, Michał Karpiński, Tomasz Krzpiet i Magdalena Niścior (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej Wydział Artystyczny), Jakub Nowaczek (Szkoła Podstawowa nr 7), Henryk Widelski, Weronika Wiśniewska, Agnieszka Wójtowicz
muzyka: Agata Borsuk, Agata Buta, Wiktoria Czuchaj i Iwona Piech (Lubelska Szkoła Jazzu i Muzyki Rozrywkowej), Inga Dąbska, Korneliusz Łakomy, Aleksandra Maksim i Maja Mazurek (Niepubliczne Ognisko Artystyczne „Akademia Talentów”), Mateusz Górecki i Magdalena Rzechowska (Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego), Aniela Lembryk, Sylwester Marczuk, Zuzanna Nierubca, Iwona Piskorska, Przemysław Religa, Klara Roś, Patrycja Rybak, Julia Szafraniec i Natalia Zielińska (Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Karola Lipińskiego), Rafał Mięgoć (Szkoła Muzyczna I stopnia im. Witolda Lutosławskiego), Anna Kołodziej, Marcin Kozioł, Michał Malec, Przemysław Pacek, Nikodem Sobek, Jakub Wójcik
Literatura: Kinga Ciasnocha
Fotografia: Oliwia Łatecka i Ida Starek (Młodzieżowy Dom Kultury „Pod Akacją”), Anna Ciszewska, Weronika Gajek, Maja Górska, Joanna Kozieł
Teatr: Alicja Gromuł (Zespół Szkół Nr 1 im. Stanisława Grabskiego), Wiktoria Wrzyszcz (Dzielnicowy Dom Kultury „Węglin”), Hubert Domański
Film: Anna Jakubowska, Marcin Skrzypek, Grzegorz Winnicki, Joanna Wiśniewska.