Po węgiel z Chińczykami

China Coal, druga co do wielkości firma wydobywczo-górnicza w Chinach, i lider w budowie kopalni głębinowych, chce pomóc przy budowie nowej kopalni Jan Karski w Kuliku pod Siedliszczem. To niezwykle istotna deklaracja i kolejny krok do realizacji inwestycji.
Przed tygodniem pisaliśmy o wizycie inwestorów z Chin w Lublinie i spotkaniu z przedstawicielami spółki PD Co, która planuje budowę kopalni w Kuliku (pow. chełmski). Po spotkaniu w Lublinie inwestorzy z China Coal odwiedzili Kulik i oglądali tereny planowanej kopalni. Zarząd PD Co nie krył zadowolenia ze spotkania. Kilka dni później okazało się, dlaczego. China Coal, druga co do wielkości firma górniczo-wydobywcza z Chin i ekspert w budowie kopalni głębinowych, podpisała z Prairie Mining (spółka matka PD Co) umowę o strategicznej współpracy przy finansowaniu i budowie kopalni Jan Karski.
Do połowu 2017 roku obie firmy przygotują bankowe studium wykonalności, które będzie podstawą do pozyskania finansowania i rozpoczęcia budowy.

– Już w 2014 roku nawiązaliśmy pierwsze kontakty i rozpoczęliśmy rozmowy na temat współpracy z China Coal. Przez ostatnich kilka miesięcy chińscy eksperci analizowali wyniki przygotowanego przez Prairie wstępnego studium wykonalności kopalni Jan Karski. Efektem prac jest porozumienie, które jest podstawą do zaangażowania China Coal w budowę i finansowanie naszego lubelskiego projektu – mówi Ben Stoikovich, prezes Prairie Mining. – Doświadczenie CC5C, spółki córki China Coal, w głębieniu szybów i budowie kopalni podziemnych, jest unikatowe w skali światowej i będzie kolejnym elementem prowadzącym do powstania kopalni o najniższych kosztach produkcji w Europie.
– Węgiel jeszcze na długie dekady pozostanie podstawą bezpieczeństwa surowcowego Polski i źródłem taniej energii dla krajowej gospodarki. Planowana przez Prairie inwestycja w przemyśle węglowym wpisuje się w politykę reindustrializacji wdrażaną przez rząd. Budowa nowoczesnej i wysoce wydajnej kopalni w Lubelskim Zagłębiu Węglowym da impuls rozwojowy krajowej branży wydobywczej i odbuduje pozycję Polski jako znaczącego eksportera węgla – mówi Artur Kluczny, wiceprezes PD Co. – Współpraca z China Coal przy tak dużej inwestycji przyczyni się ponadto do stworzenia nowych powiązań gospodarczych z Chinami, co w przyszłości powinno przynieść wymierne korzyści polskiej gospodarce – między innymi powstanie nowych miejsc pracy.

– Projekt kopalni Jan Karski postępuje zgodnie z harmonogramem – dodaje Mirosław Taras, wiceprezes PD Co. – W połowie przyszłego roku planujemy złożenie kompletnego wniosku o wydanie koncesji wydobywczej. Nasi eksperci będą ściśle współpracować i wspierać zespół CC5C tak, aby obok międzynarodowych standardów zostały spełnione wszystkie polskie wymagania związane z budową kopalni.
Według Tarasa środkowoeuropejscy wytwórcy energii i przemysł metalurgiczny potrzebują polskiego węgla, a zaprojektowana i zbudowana przy wsparciu China Coal kopalnia w Kuliku może stać się najtańszym dostawcą surowca w regionie.
Bogumił Fura