Pochwalili się nową drogą

Z udziałem radnych gminy Gorzków, wójta Marka Kasprzaka, a także starosty krasnostawskiego Janusza Szpaka, w piątek uroczyście otwarto wyremontowaną drogę powiatową Gorzków – Orchowiec.

W przecięciu wstęgi wzięli też udział m.in.: Piotr Banach – dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Krasnymstawie, radni powiatowi, wykonawcy inwestycji i mieszkańcy Gorzkowa. Do inwestycji doszło dzięki porozumieniu podpisanym przez gminę Gorzków z krasnostawskim starostwem. – W jego ramach wykonano przebudowę drogi powiatowej nr 2126L Orchowiec – Gorzków i nr 3105L Orchowiec – Gorzków o łącznej długości prawie 7,5 km – informuje Ewelina Rudy, rzecznik powiatu krasnostawskiego. Zakres robót obejmował wykonanie wzmocnienia i profilowanie istniejących jezdni, ich poszerzenie, przebudowę aż pięciu skrzyżowań. – Wybudowano chodnik, wykonano przepusty. Przy drodze pojawiły się oznakowania poziome i pionowe. Wyremontowany ciąg łączy nasz powiat z powiatem świdnickim. Służy mieszkańcom Gorzkowa Wsi, Felicjan, Orchowca i miejscowości Bogusław – wylicza Rudy. Inwestycję wykonało przedsiębiorstwo PBI Infrastruktura SA w Kraśniku. Prace pochłonęły 5,3 mln zł. Po 2,6 mln zł na inwestycję wyłożyły krasnostawskie starostwo i gmina Gorzków. Warto dodać, że swój udział w finansowaniu przedsięwzięcia mieli także prywatni przedsiębiorcy, którzy razem dołożyli 5 tys. zł. (kg)