Pod inwestycje, a nie mieszkania socjalne

Biurowiec po Zakładzie Przemysłu Odzieżowego Cora-Tex przy ul. Poniatowskiego nie zostanie przeznaczony na mieszkania socjalne, choć taką koncepcję władze miasta brały pod uwagę w ubiegłej kadencji. Wiązałoby się to jednak z czasochłonną zmianą planu zagospodarowania przestrzennego, bo teren i budynek są przeznaczone pod działalność inwestycyjną, a tego typu miejsc w Krasnymstawie nie jest za wiele.

Na jednej z tegorocznych komisji rady miasta Andrzej Smorga zapytał o zagospodarowanie biurowca po Cora-Texie, który w ubiegłym roku znalazł się w stanie upadłości. Jak zauważył, w minionej kadencji, kiedy miastem rządziła Hanna Mazurkiewicz, był pomysł, aby budynek zaadaptować na mieszkania socjalne.

Robert Kościuk, obecny burmistrz miasta, przyznał wtedy, że taka koncepcja była, jednak miasto musiałoby wprowadzić zmiany sposobu użytkowania dla tego budynku. Do sprawy postanowiliśmy wrócić i zapytać władze Krasnegostawu, co stanie się z biurowcem po Cora-Texie.

Krzysztof Sugalski, wiceburmistrz miasta, przyznał, że teren, na którym znajduje się budynek, w planie zagospodarowania przestrzennego jest przeznaczony pod działalność inwestycyjną. – Przekształcenie budynku na funkcję mieszkalną obecnie nie jest możliwe – twierdzi. – Nadanie nowej funkcji temu terenowi wymagałoby zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz uchwalenia nowego miejscowego planu. Procedura ta trwałaby około dwóch lat, a zmiana przeznaczenia terenu na funkcje mieszkalne mogłaby w znaczącym stopniu ograniczyć atrakcyjność i możliwości inwestycyjne na pozostałej części terenów, przeznaczonych pod działalność gospodarczą.

Wiceburmistrz zaznaczył też, że w związku z wpisaniem do strategii województwa lubelskiego, jako przedsięwzięcia strategicznego, utworzenia Lubelskiego Okręgu Przemysłu Rolno Spożywczego z siedzibą w Krasnymstawie, budynek Cora-Tex mógłby być w przyszłości wykorzystany w ramach powstającej Strefy Aktywności Gospodarczej na działalność związaną z rozwojem lokalnej przedsiębiorczości.

Burmistrz Kościuk, odpowiadając jeszcze na komisji radnemu Smordze na pytanie, przyznał, że miasto liczy, iż znajdzie się ktoś chętny, kto będzie chciał tam prowadzić działalność gospodarczą. Zaznaczył, że jeszcze podczas urlopu spotkał się z lubelskimi przedsiębiorcami i jeden z nich wyraził wstępne zainteresowanie terenem. Burmistrz stwierdził też, że miasto nie ma za wielu terenów inwestycyjnych.

Z kolei wiceburmistrz Sugalski przypomniał, że miasto zgłosiło akces do powstającej Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej SIM Lubelskie, w ramach której przewiduje się wybudowanie na terenie Krasnegostawu około 140 mieszkań w ciągu najbliższych 3 lat. (ps)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here