Pod nowym nadzorem

Włodzimierz Gaweł został przewodniczącym Rady Nadzorczej Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na kadencję 2016-2019. Zastąpi pełniącego tę funkcję od 14 lat Stefana Pedrycza, który ze względu na obowiązujący obecnie ustawowy zakaz zasiadania w radzie nadzorczej spółdzielni dłużej niż dwie kolejne kadencje nie mógł kandydować.
Zastępcą przewodniczącego będzie Andrzej Kulas, a funkcję sekretarza rady pełnić będzie Grażyna Mach. Skład Rady Nadzorczej LSM na kadencję 2016-2019 uzupełniają: Jadwiga Cąbrzyńska, Małgorzata Gnyp, Jacek Goździk, Zofia Janowska, Halina Kałdunek, Czesława Kamińska, Ewa Kucha, Krzysztof Michalak, Stanisław Nowicki, Adam Osiński, Andrzej Polakowski, Teresa Próchniak, Jadwiga Prus, Marian Rusinek, Mirosław Tomczuk, Jacek Twardziak, Krzysztof Urban, Bogumiła Wronka, Mieczysław Zabłocki i Maria Żurek.Ch