Pod rękę z Podkarpaciem

We wspólnym posiedzeniu zarządów województw uczestniczyli nie tylko marszałkowie, ale także wicemarszałkowie, a i sekretarze obu województw

Województwo lubelskie będzie ściśle współpracować z Podkarpaciem. Deklarację współdziałania, które da szansę na wzmocnienie spójności oraz zrównoważony rozwój obu województw, podpisali w ubiegły czwartek w Lubaczowie marszałkowie Jarosław Stawiarski i Władysław Ortyl.


– Bardzo się cieszę, że możemy w Lubaczowie rozmawiać o wspólnych sprawach, planować wspólne projekty i działania, które chcemy realizować w nowej perspektywie finansowej – wyznał tuż przed podpisaniem porozumienia Władysław Ortyl, marszałek województwa podkarpackiego.

– Dziękujemy za zaproszenie do tego pięknego zakątka Podkarpacia. Przyjechaliśmy tu po naukę, doświadczenie i know how, które nasi przyjaciele z Podkarpacia mają. Wy zarządzacie regionem już 6 lat, my dopiero 6 miesięcy, a uczyć trzeba się od najlepszych – dodał z kolei Jarosław Stawiarski, marszałek woj. lubelskiego.

Deklaracja współpracy pomiędzy Podkarpaciem, a Lubelszczyzną zakłada obustronne współdziałanie, które da szansę na wzmocnienie spójności oraz zrównoważony rozwój obu województw.

– Spotykamy się w bardzo ważnym momencie, kiedy zmieniamy strategie rozwoju województw, przygotowujemy się do nowej perspektywy finansowej, myślimy o wspólnych projektach i działaniach, a łączy nas wiele. Łączy nas piękna kraina – nasze wspólne Roztocze, mamy wspólne układy komunikacyjne, mamy połączenia drogowe i kolejowe, mamy wspólny programy – Polska Wschodnia. Chcemy nadać tym wszystkim obszarom nowy wymiar, przejść od podpisanych porozumień do poszukiwania wspólnych projektów i działań, które będziemy realizować w nowej perspektywie finansowej. Mamy na uwadze troskę o tworzenie jak najlepszych warunków rozwojowych oraz wykorzystywanie potencjałów regionów – podkreślał Władysław Ortyl.

Deklaracja podpisana w Lubaczowie dotyczy wielu sfer. Przede wszystkim oba regiony podejmą wspólne działania, by jak najlepiej przygotować się do nowej perspektywy finansowej 2021-2027. Szczególnie ważna dla Podkarpacia i Lubelszczyzny jest możliwość kontynuacji dedykowanego tej części Polski Programu Operacyjnego Polska Wschodnia.

– Podkarpacie znacząco skorzystało z tego programu. W perspektywie 2007-2013 w naszym regionie zostało zrealizowanych 145 umów o wartości ogółem prawie 4 mld złotych, z czego dofinansowanie z UE wyniosło prawie 2,5 mld złotych – podkreślał marszałek Ortyl. W programie Polska Wschodnia w obecnej perspektywie podpisane zostały umowy na kwotę 1 mld, 733 mln złotych przy 1 mld 113 mln złotych dofinansowania.

To ogromny zastrzyk dla regionu. A przypomnę, że program Polska Wschodnia jest takim programem, który wymaga realizacji inwestycji, które mają spójny charakter po obu stronach województw i ten wymiar chcemy uzyskać. Mamy nadzieję, że program będzie kontynuowany, chcemy być przygotowani – mówił marszałek Ortyl.

W podobnym duchu wypowiadał się marszałek Stawiarski: – Chcemy dobrze wykorzystać doświadczenie sąsiadów, z którymi łączy nas granica oraz oczywiście jak najlepiej zainwestować środki z regionalnego programu i wszystkich innych źródeł dla rozwoju naszych pięknych regionów – dodał.

Podkarpackie i Lubelszczyzna chcą jeszcze lepiej wykorzystać przyrodnicze, kulturowe i gospodarcze atuty Roztocza – zwłaszcza jeśli chodzi o turystykę. BS

W czasie obrad zarządów pochylono się nad kwestią wzajemnego oddziaływania strategii rozwoju województw w kontekście proponowanych założeń polityki spójności UE na lata 20120-2027. O obszarach wspólnych w obu dokumentach mówili dyrektorzy z obu urzędów marszałkowskich: Paweł Wais z Rzeszowa i Bogdan Kawałko z Lublina. Poruszono także temat wspólnej polityki przestrzennej

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here