Podatki nieco w górę

Radni gminy Kamień uchwalili stawki podatków lokalnych na 2022 rok. Będą trochę wyższe niż w bieżącym roku. Na sesji stanęła też sprawa przejęciu dróg od skarbu państwa i żużlu od „Cukrowni Krasnystaw”.

Najwięcej emocji zawsze wzbudza podatek rolny. Podstawą do jego ustalenia jest ogłaszana co roku przez Główny Urząd Statystyczny średnia cena skupu żyta. W tym roku to 61,48 zł za kwintal. Do ustalania stawki podatku rolnego radni z Kamienia obniżyli tę kwotę do 58 zł. Mimo to rolnicy w 2022 roku zapłacą o 7 zł więcej za hektar przeliczeniowy (145 zł).

Większość gmin z powiatu chełmskiego nie stosuje obniżonej stawki GUS-owskiej do obliczania podatku rolnego, a w gminie Kamień stało się to już poniekąd tradycją. Radni uchwalili też stawki pozostałych podatków, w tym od środków transportu oraz od gruntów i budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Podatki te również będą obliczane na podstawie stawek niższych od tych „ministerialnych”.

Dariusz Stocki, wójt gminy Kamień, odniósł się do najważniejszych bieżących spraw w gminie. Unieważniony we wrześniu przetarg na przebudowę dwóch dróg gminnych (odcinka Rudolfin – Majdan Pławanicki oraz remont drogi w Pławanicach) został ogłoszony ponownie i dał spore oszczędności. W pierwszym wystartowała tylko jedna firma, która zaoferowała kwoty przekraczające kosztorysy inwestycji.

W powtórzonym wystartowały już trzy firmy, a ich oferty są o 308 tys. zł niższe od proponowanych w poprzednim postępowaniu.

Ale podczas sesji radni musieli też zgodzić się na dołożenie do kilku gminnych przedsięwzięć, które okazały się droższe niż przewidywano. Wyczerpała się pula 15 tys. zł przeznaczona w tym roku na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami. Na ten cel z gminnego budżetu wyłożono dodatkowe 9 tys. Zł (w tym 6 tys. zł na chwytak do wyłapywania psów i transporter). Radni musieli dołożyć też kilkadziesiąt tysięcy złotych do pobytu dzieci z gminy Kamień w chełmskich przedszkolach.

Ale dzięki rozbudowie sal przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Kamieniu liczba przedszkolaków uczęszczających do placówek w Chełmie zmniejszyła się. Radni nie mieli nic przeciwko, żeby przejąć od Skarbu Państwa prawie 23 km dróg lokalnych, które powstaną w gminie w ramach planowanej budowy drogi ekspresowej S12. Z taką propozycją wystąpił dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. W przypadku przejęcia dróg asfaltowych gmina weźmie na siebie jednocześnie obowiązek ich utrzymania.

– Myślę, że warto, bo te drogi będą przecież służyły naszym mieszkańcom – mówił gospodarz gminy.

Wójt Stocki zapowiedział, że jeszcze w tym miesiącu ogłosi przetarg na modernizację i rozbudowę gminnej oczyszczalni ścieków w Kamieniu. Gmina właśnie otrzymała na to 2 692 153 zł dotacji z Rządowego Funduszu Polski Ład. Wójt poinformował też o porozumieniu zawartym z „Cukrownią Krasnystaw”.

W zamian za pozwolenie na przejazd przez gminne drogi ciężarówek z burakami powyżej dopuszczonego tonażu samorząd dostanie od cukrowni 200 ton żużlu. Na zakończenie obrad wójt poinformował jeszcze, że aż 85 wniosków dostarczono do gminy w ramach programu „Granty PPGR”. Jeśli spełniają one kryteria wnioskodawcy, dostaną dotacje na zakup sprzętu komputerowego dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR. (mo)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here