Podreperują budżet subwencją

Około 1,8 mln zł otrzyma miasto Rejowiec Fabryczny tytułem subwencji dodatkowej. Środki te miasto planuje wykorzystać na pokrycie rosnących wydatków bieżących.

Jak informował niedawno Urząd Wojewódzki w Lublinie, jeszcze w tym roku, dzięki nowelizacji tzw. ustawy okołobudżetowej, samorządy w całym kraju otrzymają wsparcie. Tytułem tzw. subwencji dodatkowej do gmin województwa lubelskiego trafić ma łącznie ok. 819 mln zł. Zgodnie z zapowiedziami rządu, gminy, powiaty i miasta same będę mogły zdecydować, na co przeznaczą dodatkowe pieniądze. Mogą wykorzystać je na pokrycie wydatków bieżących, ale także na inwestycje.

Do Rejowca Fabrycznego trafi nieco ponad 1,8 mln zł. Niektórzy mieszkańcy zastanawiają się, na jaki cel samorząd wyda te pieniądze, wskazując, że właściwym byłoby przeznaczenie ich na cele inwestycyjne. Wskazują np. dofinasowanie planowanej przez gminę budowy kanalizacji. Przypomnijmy, że miasto otrzymało na ten cel dofinasowanie z „Polskiego Ładu”, a marcu br. ogłosiło przetarg na zaprojektowanie i wykonanie sieci. Postępowania nie udało się jednak rozstrzygnąć. Oferty okazały się za drogie. Jedna przekraczała budżet o 2 mln zł, kolejna o 2,4 mln zł.

Urząd Miasta wyjaśnia, że środki z subwencji dodatkowej zamierza przeznaczyć na pokrycie luki finansowej w wydatkach bieżących, wynikającej z coraz większych kosztów funkcjonowania oświaty i pomocy społecznej.

– Z kwoty ok. 9 mln zł dochodów własnych, 1,4 mln zł pochłania przedszkole, a prawie 3,5 mln zł samorząd dopłaca do subwencji oświatowej – wskazuje burmistrz Stanisław Bodys. – W dużym tempie (prawie o 50 proc.) wzrastają także wydatki na zadania własne z pomocy społecznej, m.in. na utrzymanie dzieci w pieczy zastępczej oraz za pobyt osób w domach pomocy społecznej. To kolejne koszty, ponad 1 mln zł. Do tego należy dołożyć skutki wzrostu najniższej płacy. Tak więc nawet dodatkowe środki nie pokryją wzrostu wydatków bieżących niezależnych od samorządu.

Ratusz przypomina, że przetarg na budowę sieci kanalizacji sanitarnej musiał unieważnić ze względu na napięte wydatki budżetowe, ale nie zaniechał inwestycji i złożył nowy wniosek o przyznanie promesy inwestycyjnej z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

– Mamy już promesę na zmieniony zakres inwestycji, gdyż koszty w pierwszym przetargu przekraczały zdecydowanie (o 2 mln zł) możliwości budżetu. Nowy zakres daje szansę na wyłonienie firmy w przetargu. Prace obejmą część osiedla Stajne A i osiedle domów jednorodzinnych. Zrezygnowano z dużego odcinka kanalizacji przy ul. Kraszewskiego. Ale ten zakres prac został już ujęty w złożonym 16 sierpnia wniosku do ostatniej edycji Polskiego Ładu. W tym wniosku ujęto kompleksową już wymianę starej sieci wodociągowo-kanalizacyjnej m.in. na osiedlach Centrum, Morawinek i Wschód – dodaje burmistrz. (w)